Generalforsamling d. 2. juni 2023

Referent: Hanne Ravn
Dirigent: Lisa Klint
Stemmeoptæller: Gitte Bak

Generalforsamlingen indledte med en fælles meditation ved Gitte Bak.
Lisa Klint blev valgt som dirigent, Hanne Ravn som referent og Gitte Bak som stemmeoptæller.
Lisa konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig varslet i henhold til vedtægterne, og indkaldelser udsendt via mail til medlemmerne, samt annonceret på hjemmesiden og sociale medier.

Generalforsamling d. 10. juni 2022

Referent: Bente Pedersen
Dirigent: Hanne Ravn
Stemmeoptæller: Hanne Ravn

Forperson Birthe Moksha ser, at vi står i et paradimeskift i Mindfulnessforeningen, og ønsker at vi
vender blikket i retning af, hvad fremtidens kalder på. Mindfulness er brugbar, når vi opdager
polariseringen i os selv og i samfundet, hvor mindfulness kan være et grundlag for kærlighed og
intention.

Kontakt os i dag