Henvisning til MBSR og MBKT

”Som praktiserende læge, psykolog, eller anden behandler kan du henvise til de evidensbaserede 8 ugers MBSR / MBKT-forløb, hvor deltagerne selv skal betale for forløbet. Der er desværre ikke på nuværende tidspunkt aftaler vedr den offentlige sygesikring eller syge forsikringen Danmark om tilskud til forløb.

Der kan henvises via de offentlige stressklinikker eller jobcentre mm, hvor der også tilbydes MBSR forløb. Her er det vigtigt at det er det evidensbaserede forløb der henvises til, da det er de forløb som der ligger til grund for forskningen. Eller at læreren har en kvalificeret undervisning.

Vi har i mindfulnessforeningen Danmark, den faglige organisation for Mindfulness professionelle samlet en liste med MBSR og MBCT lærer, der alle er uddannet efter de internationale standarder. Mindfulness undervisere »

Du kan hurtigt finde dit næste Mindfulnessforløb MBSR eller MBKT.  Se kursuskalenderen »

Mange medarbejdere i virksomheder private og offentlige, har også adgang til sundhedsforsikringer ol., eller fonde hvor det er muligt at søge om betaling af et forløb, hvis medarbejderen er stressramt eller i risiko for at blive det.

Mange arbejdspladser, virksomheder og jobcentre betaler også for det evidensbaserede forløb MBSR og MBCT. Her kan du ved din ansøgning lægge vægt på at underviseren er medlem af Mindfulness Foreningen Danmark som er en kvalitetssikring og således sikrer at underviserne opfylder standarderne og tilbyder en høj kvalitet og efterlever etiske retningslinjer og du er velkommen til at henvise til vores hjemmeside.”