Mindfulness Foreningens formål

Mindfulness Foreningen vil udbrede mindfulness på alle niveauer i det danske samfund. Den mindfulnessfaglige tilgang i foreningen baserer sig på programmerne MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) og MBKT (Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi), og foreningen sikrer høj faglig kvalitet, ved at følge de standarder, der bl.a. udgår fra Dansk Center for Mindfulness.

Mindfulness Foreningen er for alle, som har interesse i mindfulness. Gennem netværksarbejde og internationale konferencer tilbyder foreningen inspiration, refleksion og øget faglig udvikling til medlemmerne. Foreningen gør sit yderste for at alle i foreningen, uanset medlemstype, får tilbudt relevante retreats og lærerseminarer hvert år.

Fordi mindfulness-underviser ikke er en beskyttet titel, er medlemskab af Mindfulnessforeningen som underviser et kvalitetsstempel, idet alle vores medlemmer med udvidet medlemskab skal leve op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov at stå listet på vores hjemmeside. De er alle er uddannet iht. standarden fra Dansk Center for Mindfulnss, Center for Mindfulness ved University of Massachusetts Medical School (Umass) eller tilsvarende. Desuden er alle undervisere medlem af EAMBA, som er den europæiske sammenslutning af mindfulness organisationer.