MRSB

Standardkravene MBSR

Oasis krav og standarder

Nye pr. 1. marts 2013 ) oversat af Mindfulnessforeningen ved Benita Holt Rasmussen

Standardkravene MBSR - Mindfulness Forenigen

Trin 1:

For optagelse på MBSR læreruddannelsen kræves følgende:

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR forløb. Her deltager du på lige vilkår med andre kursister. Find her kvalificerede MBSR forløb.
 • Deltagelse i mindst ét (1) 5-10 dages mindfulness retreate, der er ledet af en underviser, og som foregår i stilhed. At kunne undervise i mindfulness kræver at du underviser ud fra dine egne erfaringer og oplevelser med mindfulness meditation. Derfor skal du have et vist kendskab til mindfulness, før du optages på MBSR uddannelse. Her finder du kvalificerende retreats.

Trin 2:

Selve MBSR uddannelsen kræver deltagelse i følgende:

 • Deltagelse i ”Practicum”, eller det der svarer hertil.
 • Deltagelse i ”MBSR i Mind-Body – 7 day residential training”
 • Indledende undervisningserfaring (preliminary teaching experience): Efter at have deltaget i Practicum, opfordres du til at undervise i kortere sessioner og workshops baseret på elementer af MBSR undervisningsmaterialet (curriculum)
 • Fortsat personlig og professionel udvikling, der omfatter en vedvarende, daglig mindfulness praksis, yoga – eller anden kropsorienteret arbejde samt relevant professionel uddannelse og træning. To (2) eller flere 5-10 dags mindfulness meditationsretræter i stilhed med en lærer som underviser er et mindstekrav før deltagelse i TDI.
 • Essentielle studier: Efter at have gennemført Practicum opfordres du til at fordybe dig i vigtige temaer med relevans i forhold til din forståelse af at undervise i MBSR. Disse studier inkluderer emner såsom forskningen bag mindfulness, basal forståelse af stressfysiologi, brugen af fortællinger og metaforer i undervisningen, erfaringspædagogik, samt en forståelse af gruppedynamik og interpersonel mindfulness.
 • ”Teacher Development Intensive/TDI”, eller tilsvarende.

Trin 2 afsluttes med succesfuldt at have deltaget og gennemført TDI, hvorefter man er kvalificeret til at undervise i det fulde 8-ugers MBSR forløb.

Trin 3:

At uddybe din erfaring og oplevelse som MBSR Lærer.

 • Undervise i mindst fire (4) 8-ugers MBSR forløb. (Fuld certificering som MBSR instruktør kræver at have undervise mindst otte (8) fulde MBSR forløb.
 • Undervise mindst et (1) fuldt MBSR forløb under supervision.
 • Udvikle, uddybe og raffinere din forståelse af MBSR og dens metode gennem videre supervision, studier, undervisningserfaring mv.
 • Videre personlig og professionel udvikling. Dette inkluderer egen daglig mindfulness praksis, yoga- eller anden kropsorienteret træning, relevant professionel uddannelse og træning. På dette trin kræves tre (3) eller flere retræter i stilhed med en lærer som underviser.

Trin 3 evaluering: Når du opfylder alle kravene i trin 3, vil du og din supervisor i fællesskab lave en evaluering af dine fremskridt. Herefter kan du måske blive bedt om at forfine og videreudvikle din forståelse ved hjælp af mere læsning, egenpraksis, undervisning og/eller mere supervision. Når du på tilfredsstillende vis møder alle de praksis standard kriterier, der er udviklet af Center for Mindfulness, vil det næste trin være at forberede dit undervisningsmateriale i forbindelse med MBSR lærercertificeringsvurdering. Du bør også fortsætte med at undervise MBSR forløb samt uddybe din egenpraksis gennem retræter som led i at opfylde kravene i Trin 4.

Trin 4:

Certificering som MBSR Lærer.

I MBSR Lærer Certificeringen anerkender CFM din grundige forståelse og fagligt solide undervisning af MBSR undervisningsmateriale (curriculum). Minimumkravene for at deltage i MBSR lærercertificeringsvurdering er:

 • Opfyldelse af alle punkterne i trin 3
 • Undervisning i mindst otte (8) fulde MBSR forløb.
 • Deltagelse i mindst fire (4) mindfulness meditations retrætes.
 • Fortsat egen daglig mindfulness meditations praksis samt yoga-eller kropsorienteret træning.
 • Professionel uddannelse på masterniveau eller tilsvarende erfaring. (Professional graduate degree or equivalent experience). Graduate degree, eller graduateniveau tages efter opnåelse af en bachelorgrad, og svarer til den danske kandidatgrad.

 

MBSR Lærervurdering: Efter gennemgang af dit materiale i certificeringsvurderingen, kan det være at du bliver bedt om at forfine og uddybe din forståelse gennem yderligere læsning, egenpraksis, undervisning og/eller supervision. Når du på tilfredsstillende vis opfylder alle krav i forbindelse med undervisningskompetence i overensstemmelse med praksisstandarder for MBSR-lærer som er etableret af Center for Mindfulness, vil du blive tildelt MBSR lærercertificering.

Fortsat personlig og professional udvikling.
Du opfordres til fortsat personlig og professionel udvikling og udforskning gennem:

 • Mindfulness meditation – daglig praksis og stilhedsretræter. Dit fortsatte og vedvarende engagement i din daglige mindfulness meditationspraksis, såvel som i stilhedsretræter med lærerundervisning, vil uddybe din forståelse af, hvad det kræver for at være en kvalificeret og velforberedt MBSR-lærer.
 • Engageret i fortsat personlig psykologisk udvikling. Dit fortsatte engagement og lyst til at lære så meget som muligt omkring din egen personlighed og relationsmønstre er nødvendig hvis du ønsker at blive en kompetent MBSR-lærer. Denne viden kræver vedvarende selvudforskning og indre (dybdepsykologisk) arbejde.
 • Træning i hatha yoga eller andre former for kropsorienteres opmærksomhedspraksis. Anerkendelsen af kroppen som essentiel i forståelsen af mindfulness. Center for Mindfulness anbefaler at du dyrker hatha yoga og andre former for kropsorienterede metoder.
 • Opnåelse af, eller på vej til opnåelse af en videregående masteruddannelse eller arbejdserfaring svarende til samme niveau. At undervise i MBSR kræver en intellektuel forståelse af den forskningsbaserede-, medicinske- og uddannelsesmæssige baggrund for MBSR, samt en evne til at videreformidle disse aspekter i undervisningen. På baggrund heraf er det vigtigt at opnå en mastergrad indenfor et område, der har forbindelse til MBSR. Psykologi, lærerfaget (education) samt medicin er typiske (sundhedsfaglige)områder, men enhver uddannelse, der vægter en forståelse af sammenhængen mellem krop og sind, samt har en klinisk vinkel, vil sandsynligvis være acceptabel. Hvis du går efter MBSR lærercertificeringen skal du have en faglig uddannelse på masterniveau (graduate degree), eller demonstrere forståelse/kompetence på tilsvarende niveau gennem arbejdsrelevant erfaring i et tilstødende område.

For at læse Oasis krav og standarder hos Center for Mindfulness
Vedr. danske og amerikanske universitetsgrader.