Hvad er Mindfulness?

I den danske patient håndbog beskrives Mindfulness Baserede Intervention MBSR og MBKT af Speciallæge Lone Fjordback, Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Her et uddrag fra Patienthåndbogen.

Hvad er mindfulness

“Mindfulness er en metode til at styrke mental sundhed og forebygge depression. Mental sundhed er mere end fravær af sygdom, og mental sundhed kan trænes helt i lighed med fysisk træning. Der findes ikke en autoriseret version af mindfulness, og begrebet bliver brugt i mange forskellige betydninger.

Når mindfulness skal bruges til at styrke mental sundhed og forebygge depression er det programmerne mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT), der har den højeste grad af evidens. Det betyder, at programmerne er undersøgt mange gange i videnskabelige lodtrækningsforsøg, af forskellige forskningsgrupper og at resultaterne er sammenfattet i systematiske oversigtsartikler og metaanalyser, som konkluderer at:

  • MBSR kan styrke mental sundhed, øge trivsel og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter
  • MBKT kan forebygge depression på niveau med antidepressiv medicin og kognitiv terapi hos personer med tidligere depression”

Den danske patient håndbog

 

Når du vælger en underviser i MBI Mindfulness Baserede Intervention, er det vigtigt, at du undersøger underviserens kvalifikationer, uddannelse træning, egen praksis og egen retræter, supervision mm.

Da titlen mindfulnesslærer ikke er en beskyttet titel, har vi valgt at tilbyde at samle MBSR og MBKT undervisere, der er uddannede efter høje internationale standarder svarende til anbefalinger fra bl.a. Center for Mindfulness ved University of Massachusetts Medical School, og fra Mindfulness Center at Brown og Dansk Center for Mindfulness ved Århus universitet 

De undervisere du finder på vores hjemmeside, er alle uddannede efter de højeste internationale standarder og de kan kun blive medlem af Mindfulness Foreningen efter en godkendelse af deres mindfulness uddannelse. Mindfulness Foreningen arbejder i øjeblikket på at omskrive og tilpasse Best Practice, de aftalte gældende internationale standarder til danske forhold. I den proces tager vi udgangspunkt i et materiale som er udarbejdet gennem flere år, med de internationalt førende inden for Mindfulness træning samt repræsentanter for EAMBA, den europæiske sammenslutning af Mindfulness organisationer; International Mindfulness Integrity Network

Kontakt os i dag