Etiske retningslinjer for mindfulnessundervisere og uddannelseslærere

Gennemsigtighed og åbenhed

Både deltagere i Mindfulness-baserede programmer og mindfulness-studerende vil være informeret om alle ansvarsområder og retningslinjer

Informationen inkluderer indhold (læringsmål og andre krav til uddannelsen), form, praksis forpligtelse, ansvarsområder (for både mindfulnessunderviseren eller den mindfulness-studerende og for deltageren), varighed og udgifter til kurset. Studerende informeres også om opgaveforpligtelser (inklusive læsning, præsentationer og undervisningstræning m.v.).
Når der er uenighed, er formålet at opretholde kontakten og holde en åben dialog. Involvering i aktiviteter, som er i konflikt med gældende lovgivning eller ordentlighed, skal undgås.

Deltagernes behov og forventninger

Der gøres en stor indsats for at afklare og anerkende deltagernes behov og forventninger – at tillade deltagere at træffe et velinformeret valg. Kurser er hårde og krævende, og kræver høj grad af motivation, disciplin, forpligtelse og modenhed.

Deltagernes trivsel er vigtigere end økonomiske interesser

Undervisere er forpligtet til at levere programmer, som prismæssigt er på niveau med den økonomiske virkelighed i det geografiske område, som de arbejder i, og de opfordres til at samarbejde med andre undervisere i området for at udvikle netværk, der understøtter deltagerens sundhed og trivsel fremfor ren økonomisk interesse.

Integritet

Underviserens personlige integritet

Underviseren udviser integritet i sit arbejde og skaber herved et trygt og sikkert rum efter bedste evne samt tilbyder pålidelighed, ærlighed, lighed, inklusion og åbenhed igennem sine handlinger. Desuden udstråler underviseren sikkerhed, men med en ydmyg adfærd/attitude, der er passende for den kultur, som vedkommende underviser i. Dette inkluderer ærlighed med hensyn til eget undervisningsniveau og transparens ift. at oplyse om egen erfaring i henhold til herværende standarder.

Fortrolighed

Underviserens personlige integritet

Underviseren behandler personlige oplysninger fra/eller om deltagere med fortrolighed og gør alt, hvad han/hun kan, for at forhindre misbrug eller videregivelse af deltagernes oplysninger eller data, med undtagelse af de tilfælde, hvor deltageren kan være i fare for at skade sig selv eller andre. Brug af supervision, såvel som det at arbejde inden for de etiske gældende rammer for medicin, psykologi eller andre relevante faglige sammenhænge, anbefales kraftigt som støtte til arbejdet.

Grundholdninger

Underviserens personlige integritet

Underviseren udøver grundholdningerne om ikke-fordømmen, tålmodighed, nybegynders sind, tillid, ikke-stræben, accept/anerkendelse, at give slip/lade være, taknemmelighed og generøsitet – i forhold til sit arbejde og liv (Kabat-Zinn, J. (2013) Full Catastrophe Living)

Respekt for ejerskab

Underviserens personlige integritet

Underviseren viser respekt for ophavsret og ejerskab af idéer og materiale. Vedkommende repræsenterer sit eget arbejde på ærlig vis og uden at tilegne sig andres arbejde som sit eget eller uden tilladelse. Dette gælder for websteder, optagelser, logoer, citater og alt skriftligt materiale.

Integritet af de forløb, der undervises i

Underviserens personlige integritet

Der forventes en stærk indsats for at afstemme og respektere integriteten af curriculum for MBSR, MBKT, MBRP, MSC, CCT, CFT, IMP eller et andet udbudt undervisningstilbud (som offentliggjort af grundlæggerne eller de institutioner, der er involveret i udviklingen af curriculum). Ved brug af disse kursers navne skal underviserne følge det offentliggjorte curriculum uden at tilføje elementer fra andre programmer eller trække elementer fra for at tjene andre formål (se Crane et al., Training Teachers to deliver Mindfulness-Based Interventions: Learning from the UK Experience, 2010).

Fortløbende læring

Løbende faglig læring

Som underviser skal man fortløbende sørge for træning og supervision samt indgå i samarbejde med andre undervisere, hvor der er plads til refleksion, dialog og fællesskab om praksis.
Uanset hvilket program, der undervises i, forudsætter det fortløbende supervision og praksis.

Åben diskussion om kompetencer

Som minimum standard skal undervisere være engageret i åbne udvekslinger/diskussioner omkring undervisningen med supervisor og med undervisere og kolleger, så der sikres, at der undervises på det niveau, som vedkommende er kvalificeret til.

Udvikling inden for MBP undervisning og uddannelse

Underviseren skal forpligtige sig på at være opdateret i forskning på området og i det program, der undervises i samt følge med i udviklingen og opkvalificere sine kompetencer, også indenfor sundhedsområdet.

Udviklingsområder indenfor forskning

Underviseren skal være engageret i den nyeste viden indenfor området.

Betydning af underviserens egen mindfulnesspraksis

Personlig mindfulness praksis

Løbende personlig formel og uformel mindfulness praksis er afgørende for undervisere og mindfulness-studerende.
Der forventes fordybelse i praksis med både formelle og uformelle praksisser, som de udfoldes i det særlige program, man tilbyder undervisning eller uddannelse i.
Undervisere forventes at gøre mindst det, deltagere eller mindfulness-studerende bliver bedt om i forhold til mindfulness praksis.

Løbende retræte meditations praksis

Regelmæssig (og om muligt årlig) deltagelse i lærerledede, intensive stilheds retræter anbefales kraftigt for at understøtte den løbende praksis.
Stilhedsretræter understøtter fordybelsen af ​​en undervisers evne til at kropsliggøre mindfulness i undervisningen. Dette er et væsentligt fundament for kompetent undervisning.
Kun ved konsekvent at møde sig selv i en flerdages stilhedsretrætes unikke miljø bliver uddannelseslærere og undervisere bedst forberedt til at møde deltagere og mindfulness-studerende.
Den typiske forventning (efter at have bestået uddannelsen) er 5-7 dages stilhedsretræte om året. Dog kan for eksempel familieforpligtelser betyde, at en mere realistisk tidsplan med to weekend retræter accepteres.
Det er dog nødvendigt mindst én gang hvert tredje år at deltage i et 5-dages stilhedsretræte.

Kontemplative traditioner

MBP-lærere opfordres til at træne regelmæssigt i deres egen meditationstradition.
Samtidig er det gavnligt at deltage i stilhedretræter i vestlig ’Insight Meditation’ eller i Mindfulness-traditionen, da disse traditioner nøje afspejler og tjener som grundlag for ånd, praksis og grundholdninger i MBSR, MBKT og andre MBPer.
Undervisere, der praktiserer uden for den vestlige Vipassana-tradition, bør søge meditationsvejledning, når der opstår usikkerhed eller konflikter mellem deres egen tradition og mindfulness-praksis, som det undervises i MBPen.
Undervisere forpligter sig til én eller anden form for dialog, supervision eller dharma “udveksling” omkring personlig meditationspraksis på en regelmæssig basis, på samme måde som de forpligter sig til supervision af deres undervisning i MBIer.
Dette kan være med en lærer eller i en løbende sangha-diskussion eller med éns MBSR-, MBKT- eller MBP supervisor.

Relation til Dharma

MBSR, MBKT eller andre MBP-lærere er enige om at afstå fra politisk, ideologisk eller religiøs indoktrinering. Der bør gøres alt for at være ærlig og sandfærdig, når de repræsenterer MBSR, MBKT eller andre MBPer.
Underviseres personlige erfaringer med andre veje kan deles uden for det formelle uddannelsesprogram. Derudover påkommer det alle MBP-lærere at opretholde ikke-buddhistisk sprog i deres undervisning.
Undervisere bruger almindeligt dagligdags sprog.

Begrænsninger

Begrænsninger i programmet eller i personlige kompetencer

Deltagelse i MBSR, MBKT eller et andet MBP er ikke en erstatning for nødvendig medicinsk behandling eller psykoterapi.
Underviseren skal være opmærksom på niveauet af sine kvalifikationer og erfaringer, og kun tilbyde undervisning indenfor det område, hvor man har tilstrækkelige kompetencer og erfaring og er kvalificeret til at undervise.
Hvis underviseren ikke føler sig kompetent til at undervise i en specifik situation, må underviseren informere deltagerne om dette og henvise dem til en kollega.
Er der tvivlsspørgsmål, er underviseren forpligtet til at konsultere en professionel i medicinsk eller mental sundhed og diskutere situationen. Undervisere, som ikke er professionelle i medicinsk eller mental sundhed, er særligt opmærksomme på dette og er forpligtet til særlig forsigtighed indenfor dette område.

Etisk ramme for sundhedsprofessionelle

Undervisere arbejder indenfor den etiske ramme for deres profession eller uddannelse og må søge rådgivning fra en supervisor eller ekstern vejledning, hvis etiske spørgsmål opstår.

Ansvar for relationerne

Forholdet til gruppedeltagere/personer under uddannelse til MBSR-lærere

Forholdet mellem underviseren og gruppedeltagerne er asymmetrisk. En underviser har større kompetence og mere erfaring indenfor mindfulness og gruppefacilitering og gør brug af disse kompetencer og erfaringer til at facilitere gruppedeltagernes egen mindfulness-praksis og tro på egne mestringsevner. Underviseren har således det ultimative ansvar for at opretholde den etik og de intentioner, der er forbundet med undervisningen, og for at anerkende og tage hensyn til den asymmetriske relation i forhold til magt, gensidighed og tillid.
Asymmetrisk magtdynamik er en stærk faktor i pædagogiske og terapeutiske situationer, og det er udelukkende underviserens ansvar at sørge for klarhed og professionelle grænser. Det er således underviserens ansvar at være opmærksom på og afstå fra ukorrekt overskridelse af grænser.

Relation til konkurrenter på området

Mindfulness-undervisere bør lade deres mindfulness-praksis guide deres adfærd over for andre undervisere i MBSR, MBKT og øvrige MBP. Dette inkluderer en anerkendende holdning såvel som at adressere aktuelle eller potentielle konflikter på en konstruktiv måde. At holde sig til de etiske retningslinjer for ’wise speech’ og ’wise livelihood’ og andre adfærdsprincipper som grundlag for éns liv og arbejde vil understøtte ærlighed, samarbejde og visdom. Dette inkluderer intentionen om at adressere og (hjælpe til at) løse eventuelle konflikter på området og at afholde sig fra konkurrencestrategier, der kan skade andres interesser.

Kontakt os i dag