Udmeldelse

Du kan melde dig ud af Mindfulness Foreningen Danmark med mindst 6 måneders varsel til starten af din næste medlemsperiode.
Udmeldelse skal ske skriftligt til info@mindfulnessforeningen.dk
Udmeldelse medfører, at dit medlemskab ikke vil blive fornyet, men du vil ikke modtage refusion for allerede betalt medlemskab.