IMP – Fortsætterforløb

Det officielt anerkendte fortsætterforløb til MBSR og MBCT

working in coffee shop

Baggrund

Interpersonel Mindfulness Programmet er det eneste officielt anerkendte fortsætterforløb til MBSR (og MBCT). Det er skabt i 2014 i et samarbejde mellem Center for Mindfulness, UMASS, hvor senior-lærer Florence Meleo- Meyer har været hovedarkitekt sammen med Phyllis Hicks og Gregory Kramer, der er seniorlærere hos Metta.org. Metta.org er en non-profit organisation med fokus på interpersonel mindfulness træning i dialog skabt af Gregory Kramer. Sammen har de skabt et unikt curriculum, der bruger skabelonen fra MBSR programmet. Det vil sige, at man mødes én gang om ugen i 2 ½ time over 8 uger, og der er et retræte i forløbets 4. uge.

Indhold

Interpersonel stress, stress i relationer, kriser i parforholdet og samarbejdsproblemer er oplevelser de fleste af os kender og kunne bruge effektive værktøjer til at lære at håndtere bedre. Vi ved, at der kommer mange dynamikker i spil, når vi interagerer med andre mennesker, og det at være mindful i kommunikation er noget at det sværeste, specielt hvis kommunikationen er problematisk og ubehagelig. de tre cirkler. Det er her vi oftest falder tilbage i vante uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Derfor er det at træne mindfulness i dialog med en anden meget effektivt og styrker ens evne til mindfulness i alle situationer.

Interpersonel betyder ”Mellem mennekser”, og Interpersonel Mindfulness er som sagt en træning i mindfulness meditation i dialog. Man træner at kunne mediterer sammen to og to, i dyader, mens man taler sammen. Der er strukturerede dialog-øvelser, hvor én lytter med nærvær, og én taler med nærvær. Man bruger de guidelines, der stammer fra Gregory Kramers meditative praksismetode ”Insight Dialogue”; guidelines så som ”Pause”, ”Slappe af”, ”Åbne”, ” Tillid til det der opstår”, ”Lytte dybt” og ”Tale sandheden”.

working in coffee shop

Tiltænkt målgruppe

Den interpersonelle mindfulness træning er skabt som en overbygning til MBSR forløbet, det er en slags ”advanced mindfulness training in dialogue”. Alle, der har deltaget i en Mindfulnessbaseret Intervention og/eller har erfaring i traditionel mindfulness meditation igennem en periode, kan have glæde og gavn af interpersonel mindfulness træning i dialog. Curriculum er skabt til at kunne uddybe vores engagement i livet og bedre at kunne møde de udfordringer er skabes i sociale kontekster og i forholdet mellem mennesker. Curricilum hjælper os til at kunne opleve større frihed både i vores indre og i det mellemmenneskelige rum og møde.

Hvis du gerne vil deltage i et IMP forløb, findes der her en landsdækkende liste over anerkendte IMP-lærere.