Mindfulness projekt “Ro i kroppen”
by Mindfulness Foreningen
03/01/2022
Københavns Kommune har fået støtte til et toårigt mindfulness-projekt (2021-2023). Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond og Københavns Kommune. Projektet hedder “Ro i kroppen” og indeholder mindfulness­forløb til familier i Socialforvaltningen.

Som en del af projektet er der udarbejdet tre mindfulness-manualbøger af Mika Heilmann, som også er underviser på projektet. Mika er familieterapeut og mindfulness-underviser og ansat som familiebehandler i Københavns Kommune i Borgercenter Børn og Unge, Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave.

Projektet er baseret på erfaringer fra et pilotprojekt i 2019 og seks efter­følgende børnegruppeforløb i mindfulness. Projektet er en udvidelse af tidligere positive resultater med mindfulness i Københavns Kommune og indeholder en nyudviklet indsats med mindfulness-gruppeforløb for børn, deres forældre og et samlet familieforløb.

Københavns Kommune sender en stor tak til de familier, som deltog i pi­lotprojektet og efterfølgende gruppeforløb for børn. Disse forløb har skabt incitamentet for dette projekt.

Københavns Kommune takker ligeledes Det Obelske Familiefond for deres støtte til projektet og for at se værdien i at bringe mindfulness ind på det sociale område med tanke på en helhedsorienteret indsats for familier, der har behov for at mindske stress, uro og højne den mentale sundhed. En tak går også til den faglige følgegruppe, bestående af Antonia Sumbundu (cand.psych., autoriseret specialist i psykote­rapi og supervision samt MSt i mindfulness-baseret kog­nitiv terapi (Oxford University), Conny Hjarsø (uddannet MBSR-lærer fra Mindfullife, børneyogalærer, har etableret “Mindfulness mentor for børn” uddannelsen i 2011 og har undervist i 8-ugers MBSR-forløb siden 2010) og Lone Stephan (MBSR-instruktør og underviser, direktør i NGG Nordic Consulting aps, BA pædagogik, MA psykologi, fagekspert fra Mindfulness Foreningen) for deres faglige input til kvali­tetssikring af manualbøgerne.
Forfatter Mika Heilmann

Mindfulness Foreningen - Nyhedsbrev december 2022