Samarbejde med LIVSKRAFT
by Lone Ross Nylandssted
17/12/2021
Igen i år havde Mindfulnessforeningen oplæg om mindfulness på LIVSKRAFT’s rehabiliterende camps for henholdsvis børn/unge med kræft, deres raske søskende og deres forældre. De to camps for de kræftramte børn/unge og for deres raske søskende lå som altid i skolesommerferien, mens camp’en for familier lå i slutningen af september.

På camps for de unge bliver mindfulness introduceret ved et to-timers oplæg. På begge camps deles de unge og campens frivillige voksne mentorer i to halvdele, så der undervises ad to omgange. På de to timer introduceres fortrinsvis elementer fra MBSR tilpasset den unge målgruppe. De introduceres således for rosinøvelsen, kropsscanning, åndedrætsmeditation og yogaøvelser. Der tales om hvad opmærksomhed vil sige og om, hvordan vi oplever verden gennem farvede briller. Desuden er der tilføjet elementer, der sigter på at styrke forbundethed som for eksempel at sende et godt ønske til sidemanden og en øvelse, hvor man i en cirkel som ’futtog’ med hændernes på den foranståendes skuldre mærker hinandens åndedræt. På camp’en for de kræftramte unge er der derudover tilføjet en taknemmelighedsmeditation, mens der på camp’en for de raske søskende i stedet er tilføjet en meditation på selvmedfølelse.

På familie-camp’en introduceres forældrene for mindfulness på tidspunkter hvor deres børn laver andre aktiviteter med de frivillige mentorer. Det er fordelt på to timer om formiddagen og to timer om eftermiddagen. Om formiddagen introduceres der generelt til mindfulness med elementer fra MBSR så som gående meditation, åndedrætsmeditation, kropsscanning og yogaøvelser. Også her tales der om perception. Ved eftermiddagens session er fokus rettet mod compassion, og der er øvelser, der understøtter dette, samt mulighed for at diskutere hvordan mindfulness kan integreres i familiens liv evt. som små opmærksomheder på eksempelvis åndedrættet eller lyde, ved selvomsorg og ved mindful talen og lytten.

Sommerens pause i coronaepidemien gjorde det heldigvis muligt at afholde alle tre camps. Men i år deltog kun fire familier på familiecamp’en. Én deltager oplevede allerede under kropsscanningen, at det virkelig hjalp i forhold til at komme til stede i nuet, da vedkommende ellers hele tiden gik og planlagde fremad. En anden deltager oplevede til sin egen overraskelse, at hun under øvelserne ’ligesom blev samlet til hoved og krop i ét’, og det gik op for hende, at hun i lang tid havde følt, at hovedet svævede et andet sted. Denne deltager var meget rørt over pludselig at føle sig som sig selv, som en hel person, og ikke kun som fritsvævende serviceydelser. Flere bemærkede hvor vildt det var, at de på så kort tid kunne komme et helt andet sted hen.

I år har Mindfulnessforeningen desuden udviklet et program til en genopfrisken af mindfulnessøvelser ved 2 af de gruppemøder, som camp-deltagerne har med de frivillige mentorer efter deltagelse i en camp.
Der er i slutningen af året afholdt gruppemøde for grupper både med kræftramte unge og for raske søskende, samt planlagt mere i foråret 2022.
Det mindfulnessprogram som er udviklet til mentorforløbet, indeholder både kendte øvelser fra sommercamps og nye øvelser tilegnet de unge og mentorerne.

De første mentorgruppemøder i Århus og Odense er netop afholdt og gav en god rød tråd i forlængelse af allerede indarbejdet mindfulness aktiviteter i sommercampene. Det var godt at se kendte ansigter fra sommercamp og det giver så god mening at kunne bygge videre på øvelserne fra sommeren af og følge dem og deres udvikling også her i vinter og igen til foråret.
Det er meget rørende at se og høre at nogle af deltagere udtrykker brug af øvelserne hjemme, samt dejligt at mødes i andre omgivelser, og mindre grupper, hvor de ikke er så trætte og nogle gange overstimuleret, som de kan være på en camp, med en tætpakket hel-ugesprogram, med mange aktiviteter. Skønne tilbagemelding fra de unge i slutningen af aktiviteten, som ”ro, afslappet, stilhed, svært at slippe tankerne samt glad”

Derudover er der lavet særlige lydfiler til mentorerne, ift. hvad mindfulness er og kan, så de har mulighed for at støtte de unge bedst muligt gennem deres kontakt og samvær. Der er også lavet lydfiler til mentorerne som de kan bruge inden de fx skal have et telefonmøde med den unge cancerramte. Så de har mulighed for selv at mærke efter hvordan de har det inden samtalen, og øge deres opmærksomhed og nærvær i selve dialogen med de unge.

Mindfulness Foreningen - Nyhedsbrev december 2022