Tidligere aktiviteter

Foreningens Aktiviteter

02/06/2023
Hele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
26/05/2023
Hele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
19/05/2023
Hele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
12/05/2023
FremhævetHele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
21/05/2022
00:00

Retreat med Bob Stahl – tilmelding fra januar 2022

Af Birthe MokshaHimmelbjerggaarden
Himmelbjergvej 11 8680 Ry
MBSR / Retreat / Stilhedsdag / Yoga retreat

7-dages Insight Meditation Retreat med Bob Stahl og Jan Landry i maj 2022 på Himmelbjerggården

Mindfulnessforeningen har sammen med Bob Stahl og hans hustru, Jan Landry, planlagt en stilhedsretræte d. 21.-28. maj 2022, som vi glæder os meget til. Vi skal være på Himmelbjerggården i den smukke natur i Ry, som er en dejlig ramme for stille nærvær og fordybelse. Som på vores tidligere retræter, vil undervisningen blive tilbudt til deltagerne efter princippet om Dana[1]. For ophold og forplejning vil prisen være: Enkeltværelser kr. 9.000, Dobbeltværelse kr. 8.500 og Sovesal/6-mandsvær. 7.500 (medlemsrabat kr. 750, som kan fratrækkes beløbet). Retræten vil blive oprettet på vores hjemmeside i starten af det nye år, hvor du får mulighed for at se flere detaljer [1]Ved retreatens afslutning har du som deltager mulighed for at tilbyde lærerne en frivillig økonomisk påskønnelse af deres arbejde, således at de fortsat har mulighed for at tilbyde deres undervisning til andre. Denne påskønnelse benævnes at tilbyde dana,som handler om at kultivere generøsitet. Danatilbydes ud fra den enkeltses individuelle formåen, og der kan således ikke opstilles retningslinjer for beløbets størrelse. I uge 21 afholder vi et længe ventet stilhedsretreat med Bob Stahl. Det foregår på Himmelbjerggården ved Ry. Retreatet er for alle – også ikkemedlemmer og er godkendt som retreat, hvis man går med tanker om eller er interesseret i at tage uddannelsen og certificeringen i MBSR mindfulness.
Læs mere
10/11/2021
16:30 / 17:15

Fælles online meditations praksis

Af Mindfulness ForeningenOnline
via Zoom
Online-meditation for medlemmer

Fælles online meditations praksis for foreningens medlemmer. Brug linket herunder for at for at deltage i den online meditation. https://us02web.zoom.us/j/87341442577?pwd=Y0UvYTNkLzJCTEtGNi8zRmdIM0NLZz09  
Læs mere
26/10/2021
18:00 / 20:00

MBSR 8-ugers forløb

Af Anette RavnRebild Vandrehjem
Rebildvej 23 9520 Skørping
51222081 MBSR

18:00 / 20:00

MBSR 8-ugers forløb

Af Anette RavnRebild
Rebildvej 23
51222081 MBSR

11/06/2021
Fremhævet15:00 / 16:45

Workshop før generalforsamling kl 15-16.45

Af Mindfulness ForeningenOnline
via Zoom
Generalforsamling / Online

Fredag d. 11. juni 2021 kl. 15-18 Generalforsamlingen afholdes online på zoom Workshop før generalforsamling kl 15-16.45: Mindfulness som et tilbud i sundhedsforsikringer Bestyrelsen inviterer til en drøftelse af, hvordan Mindfulnessforeningen som brancheforening evt kan understøtte, at mindfulness er et tilbud, som sundhedsforsikringer bruger mere målrettet. Workshoppen indeholder
 • et oplæg ved Lisa og Bente fra bestyrelsen
 • oplæg fra europæisk samarbejdspartner om erfaringer med at samarbejde med forsikringsselskaber
 • fælles drøftelse af erfaringer og ideer i mindre grupper
 • nedsættelse af en arbejdsgruppe som arbejder videre med emnet
HUSK at tilmelde dig workhoppen!! Her kan du tilmelde dig generalforsamlingen >> Kort Pause kl. 16.45 -17. Ordinære generalforsamling kl. 17- ca. 18:  
Læs mere
03/06/2021
00:00

Mindfulness baserede interventioner i psykoterapi (Online kursus)

Af Kenan Hansen21812292 Online

Underviser

online kurser for psykologer - kenan hansen

Cand.psych. aut. Kenan Hansen er privatpraktiserende psykolog, specialist i psykoterapi og certificeret MBSR-lærer, uddannet i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) fra University of Massachusetts Medical School, U.S.A. Kenan har modtaget undervisning af bl.a. Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli. Desuden har Kenan en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi fra Kognitiv Terapi Center i Århus. Kenan har mere end 10 års erfaring med undervisning i MBSR og med interventioner med mindfulness både i individuel og gruppeterapi. Kenans udvikling af egen praksis med mindfulness beror desuden på en lang række erfaringer fra inden- og udenlandske kursusforløb og mindfulness retræter. Læs om nogle af Kenans gennemførte kurser og retreats her.

Formål

Kurset indebærer indføring i teorier om og metoder til intervention med mindfulness i psykoterapi.

Læringsmål:

 • Forståelsen af anvendt mindfulness og de bagvedliggende principper i forhold til konkrete behandlingsmål i en psykoterapeutisk sammenhæng.
 • Aktiv tilegnelse af metoder til udvikling af de mindfulness baserede kompetencer dels i terapeutens egen praksis, dels til intervention i den kliniske sammenhæng med klienten.

Udbytte

Du får

 • Effektive og enkle evidensbaserede værktøjer som nemt kan tages i brug
 • Underviserens skriftlige vejledning til at strukturere dine sessioner
 • Underviserens egne mindfulness lydfiler med instruktioner til fri afbenyttelse også af dine klienter

Du får kompetence i

 • At anvende mindfulness både til psykoterapi men også til dig selv i dagligdagen
 • At vælge relevant interventionsstrategi med udgangspunkt i mindfulness
 • At styrke behandlingsalliancen ved at arbejde med din personlige stil i terapien

Målgruppe

Dette online kursus er for psykologer og læger (75 %) samt psykoterapeuter og andre faggrupper. Kurset er lige velegnet til personer med eller uden tidligere kendskab til mindfulness.

Undervisningsform

Forløbet er opbygget med en blanding af oplæg, fælles refleksion og aktiv indlæring af de mindfulness baserede teknikker. Både med fokus på terapeutens egen praksis og klientens brug. Det er vigtigt at understrege, at inden for mindfulness psykologien opfattes terapeutens egen praksis af teknikkerne som helt afgørende for anvendelsen af dem i klinikken. Undervisningsformen har dette dobbelte sigte.

Kurset foregår ONLINE via en sikker platform. Du kan deltage i kurset på arbejde eller derhjemme via egen pc, bærbar, mac, smartphone eller tablet – blot du har forbindelse til internettet. Der kræves ikke noget teknisk kendskab til at deltage. Du får tilsendt et link inden kursets start, og det er let at logge ind.

Temaer

 • Mindfulness anvendt generelt i psykoterapi, individuelt og i gruppe
 • Mindfulness anvendt specifikt i kognitiv terapi
 • Måder at anvende teknikkerne især ved stress-, angst- og depressionssymptomer
 • Måder at vedligeholde terapeutens egen mindfulness praksis, både privat og i klinikken
 • Måder at integrere mindfulness i dagligdagen

Forberedelse

Artiklen ”Mindfulness in Psychotherapy: an introduction” (Mace, 2007) kan anbefales som læsning.

Litteratur

Kursister får tilsendt litteraturlisten ca. tre uger inden kursets start.

Godkendelse

Godkendt med 12 timer til specialistuddannelserne: psykoterapi med børn og voksne (12.4.4.2.3.) + klinisk børnepsykologi (6.4.4.2.3.) + sundhedspsykologi med børn og voksne (11.4.4.2.2.) + psykopatologi (13.4.4.2.3.) + psykotraumatologi 14.4.4.2.2.2. + arbejds- og organisations psykologi (18.4.4.1. – 3.99).

Pris

2.950 kr. inkl. kursusmateriale, skriftlig vejledning, lydfiler og kursusbevis.

Dato/tid

3. og 4. juni i 2021 begge dage kl. 9-16. OBS DER ER STADIG LEDIGE PLADSER.

Tilmelding

Hvis du vil sikre dig en plads på kurset skal du blot betale kursusbeløbet ved at vælge en af de nedenstående betalingsmåder. Bemærk venligst at tilmelding er bindende. Har du spørgsmål om kurset, kontakt os venligst ved at skrive en mail eller ringe på vores tlf. nr. 2181 2292.

Læs mere
Mere