Tidligere aktiviteter

Foreningens Aktiviteter

03/10/2022
17:00 / 18:00

Fyraftensmøde – MBKT-MBSR-arrangement 

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Fyraftensmøde

Mindfulness-Baseret Stress Reduktion og Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi Fyraftensmødet er for alle med interesse i mindfulness. Professionelle, der allerede har kendskab til eller uddannelse indenfor Mindfulness og andre, der anvender mindfulness i terapeutiske sammenhænge eller indenfor undervisning. Arrangementet henvender sig også til psykologer, læger, fysioterapeuter, sagsbehandlere m.fl., der ønsker viden omkring de to Mindfulnessprogrammer. Formålet med arrangementet: Med fyraftensmødet vil vi belyse og give en smagsprøve på, hvad MBSR og MBKT er. Gennem oplæg, dialog og praktiske øvelser vil vi formidle en grundlæggende forståelse af programmerne, hvad de består af, og hvad de kan. Desuden ønsker vi at give deltagerne en direkte erfaring med, hvordan det opleves at praktisere mindfulness. Indhold:
 • Hvad de to programmer indeholder, og hvordan de adskiller sig
 • Hvad det er, man lærer, og hvordan det virker på vores mentale tilstande
 • Hvor de anvendes og af hvem
 • Hvad forskningen peger på om effekten af programmerne
Læs mere
30/09/2022
Hele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
23/09/2022
Hele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
16/09/2022
Hele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
09/09/2022
FremhævetHele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
21/05/2022
00:00

Retreat med Bob Stahl – tilmelding fra januar 2022

Af Birthe MokshaHimmelbjerggaarden
Himmelbjergvej 11 8680 Ry
MBSR / Retreat / Stilhedsdag / Yoga retreat

7-dages Insight Meditation Retreat med Bob Stahl og Jan Landry i maj 2022 på Himmelbjerggården

Mindfulnessforeningen har sammen med Bob Stahl og hans hustru, Jan Landry, planlagt en stilhedsretræte d. 21.-28. maj 2022, som vi glæder os meget til. Vi skal være på Himmelbjerggården i den smukke natur i Ry, som er en dejlig ramme for stille nærvær og fordybelse. Som på vores tidligere retræter, vil undervisningen blive tilbudt til deltagerne efter princippet om Dana[1]. For ophold og forplejning vil prisen være: Enkeltværelser kr. 9.000, Dobbeltværelse kr. 8.500 og Sovesal/6-mandsvær. 7.500 (medlemsrabat kr. 750, som kan fratrækkes beløbet). Retræten vil blive oprettet på vores hjemmeside i starten af det nye år, hvor du får mulighed for at se flere detaljer [1]Ved retreatens afslutning har du som deltager mulighed for at tilbyde lærerne en frivillig økonomisk påskønnelse af deres arbejde, således at de fortsat har mulighed for at tilbyde deres undervisning til andre. Denne påskønnelse benævnes at tilbyde dana,som handler om at kultivere generøsitet. Danatilbydes ud fra den enkeltses individuelle formåen, og der kan således ikke opstilles retningslinjer for beløbets størrelse. I uge 21 afholder vi et længe ventet stilhedsretreat med Bob Stahl. Det foregår på Himmelbjerggården ved Ry. Retreatet er for alle – også ikkemedlemmer og er godkendt som retreat, hvis man går med tanker om eller er interesseret i at tage uddannelsen og certificeringen i MBSR mindfulness.
Læs mere
10/11/2021
16:30 / 17:15

Fælles online meditations praksis

Af Mindfulness ForeningenOnline
via Zoom
Online-meditation for medlemmer

Fælles online meditations praksis for foreningens medlemmer. Brug linket herunder for at for at deltage i den online meditation. https://us02web.zoom.us/j/87341442577?pwd=Y0UvYTNkLzJCTEtGNi8zRmdIM0NLZz09  
Læs mere
26/10/2021
18:00 / 20:00

MBSR 8-ugers forløb

Af Anette RavnRebild
Rebildvej 23
51222081 MBSR

18:00 / 20:00

MBSR 8-ugers forløb

Af Anette RavnRebild Vandrehjem
Rebildvej 23 9520 Skørping
51222081 MBSR

11/06/2021
Fremhævet15:00 / 16:45

Workshop før generalforsamling kl 15-16.45

Af Mindfulness ForeningenOnline
via Zoom
Generalforsamling / Online

Fredag d. 11. juni 2021 kl. 15-18 Generalforsamlingen afholdes online på zoom Workshop før generalforsamling kl 15-16.45: Mindfulness som et tilbud i sundhedsforsikringer Bestyrelsen inviterer til en drøftelse af, hvordan Mindfulnessforeningen som brancheforening evt kan understøtte, at mindfulness er et tilbud, som sundhedsforsikringer bruger mere målrettet. Workshoppen indeholder
 • et oplæg ved Lisa og Bente fra bestyrelsen
 • oplæg fra europæisk samarbejdspartner om erfaringer med at samarbejde med forsikringsselskaber
 • fælles drøftelse af erfaringer og ideer i mindre grupper
 • nedsættelse af en arbejdsgruppe som arbejder videre med emnet
HUSK at tilmelde dig workhoppen!! Her kan du tilmelde dig generalforsamlingen >> Kort Pause kl. 16.45 -17. Ordinære generalforsamling kl. 17- ca. 18:  
Læs mere
Mere