Tidligere aktiviteter

Foreningens Aktiviteter

15/10/2021
Hele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
08/10/2021
Hele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
04/10/2021
17:00 / 18:00

Fyraftensmøde – MBKT-MBSR-arrangement 

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Fyraftensmøde

Mindfulness-Baseret Stress Reduktion og Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi Fyraftensmødet er for alle med interesse i mindfulness. Professionelle, der allerede har kendskab til eller uddannelse indenfor Mindfulness og andre, der anvender mindfulness i terapeutiske sammenhænge eller indenfor undervisning. Arrangementet henvender sig også til psykologer, læger, fysioterapeuter, sagsbehandlere m.fl., der ønsker viden omkring de to Mindfulnessprogrammer. Formålet med arrangementet: Med fyraftensmødet vil vi belyse og give en smagsprøve på, hvad MBSR og MBKT er. Gennem oplæg, dialog og praktiske øvelser vil vi formidle en grundlæggende forståelse af programmerne, hvad de består af, og hvad de kan. Desuden ønsker vi at give deltagerne en direkte erfaring med, hvordan det opleves at praktisere mindfulness. Indhold:
 • Hvad de to programmer indeholder, og hvordan de adskiller sig
 • Hvad det er, man lærer, og hvordan det virker på vores mentale tilstande
 • Hvor de anvendes og af hvem
 • Hvad forskningen peger på om effekten af programmerne
Læs mere
01/10/2021
Hele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
24/09/2021
FremhævetHele dagen

Indkaldelse til generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Generalforsamling

Fredag d. 15. Maj 2020 kl. 15-18. Generalforsamlingen afholdes online. 15-15.45: Vi starter med kort introduktion til, hvordan du kan etablere din Mindfulness baserede online undervisning, Vi har inviteret en kvalificeret gæst, der står for oplægget. Vi kan evt. efterfølgende tilbyde et online/ zoom forløb med undervisning i etablering af online lærerledet MBSR /Mindfulnessundervisning Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Gitte Bak er på valg og genopstiller Bente Pedersen stiller op
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Emner til diskussion evt. i mindre zoomgrupper; fremsat af bestyrelsen
 • Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
 • Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige, landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer,  yoga og meditationsretræter – og andre gode ideer og emner er meget velkomne.
 • Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i bestyrelsen.
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage i hvert et hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 14. maj via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk, hvorefter du får tilsendt zoom link.
Læs mere
02/04/2021
17:00 / 18:00

Online-meditation

Af Birthe MokshaMindfulness Foreningen
Online-meditation for medlemmer

Datoer er endnu ikke fastlagte Praksisfællesskab for mindfulnesslærer og andre med en meditationspraksis. Online-meditationerne er et gratis tilbud til foreningens medlemmer. Initiativet er tænkt som en støtte til dels at kunne meditere sammen med andre mindfulness-interesserede /mindfulnesslærere og give mulighed for at etablere et praksisfællesskab. Og dels som en støtte til at vedligeholde og fordybe sin egen praksis. Meditationerne guides af MBSR-lærere på frivillig basis.
Læs mere
02/10/2020
FremhævetHele dagen

Intensiv weekend med yoga og meditation

Af Birthe MokshaHimmelbjerggaarden
Himmelbjergvej 11 8680 Ry
Retreat

– 3 dage med fordybelse i egenpraksis Weekenden er for dig der arbejder professionelt og tilbyder mindfulness og yoga, som undervisning eller som anden intervention, herunder som behandling, vejledning terapi og spirituel udvikling. Mindfulness Baseret Stress reduktion, og Mindfulness Baserst Cognitiv terapi MBSR / MBCT, og andre MIndfulness og Compassion baserede interventioner, MBI.og CCT mm.   Start: Fredag 2. oktober 2020  kl. 15-16 ankomst og tjek ind Slut: Søndag den 4. oktober kl. 14  efter frokost og netværk Målgruppe: Mindfulnessundervisere og terapeuter, psykologer, læger og mindfulness og meditationslærere MBSR og MBCT  mm Weekenden er både for medlemmer og for ikke medlemmer af mindfulnessforeningen. Underviser: Carsten Caroc Underviser i yoga og meditation på Skandinavisk Yoga og Meditationsskole København. Sted: Internat  Himmelbjergården ved Silkeborg Pris: Bemærk rabat kr. 200 ved tidlig tilmelding – inden d. 1/6 2020! Medlemmer: 2.600 kr. / 2.400 kr. ved tidlig tilmelding Ikke medlemmer: 3.000 kr. / 2.800 kr. ved tidlig tilmelding Ønsker du eneværelse koster det 500 kr. ekstra. Der kan lejes sengelinned til 150 kr.   Weekenden er for dig der arbejder professionelt og tilbyder mindfulness og yoga, som undervisning eller som anden intervention, herunder som behandling, vejledning terapi og spirituel udvikling. Mindfulness Baseret Stress reduktion, og Mindfulness Baserst Cognitiv terapi MBSR / MBCT, og andre MIndfulness og Compassion baserede interventioner, MBI.og CCT mm. Deltager antal: max. 30 deltagere efter først til mølle princippet Der vil være undervisning i 4 blokke startende fredag kl 16-18 Morgen, formiddag, eftermiddag og aften, hvor aften undervisningen vil være yogafilosofi nærmere program og info følger. Der vil også være enkelte karmayogaopgaver i form af at snitte grøntsager og vaske op efter måltiderne Kosten vil være let vegansk mad, hvis der er allergier mm vi skal tage hensyn til kan du skrive det i tilmeldingen og vi vil gøre vores bedste for at imødekomme dine behov: Dette weekend-retreat er en dybdegående introduktion til yoga og meditation fra et tantrisk perspektiv. Tantrisk henviser i denne sammenhæng til den klassiske tantriske yoga fra Indien. En tradition som indeholder en dyb praktisk og teoretisk forståelse af den spirituelle proces og en forståelse for hvordan yoga og meditation kan bruges som værktøjer til at virkeliggøre målet for denne proces. I løbet af weekenden bliver du på en systematisk måde ført igennem et afvekslende forløb af fysiske yogaøvelser, åndedrætsøvelser, afspændingsøvelser (inkl. yoga nidra) meditationer og kontemplationer. Formålet er i første omgang at frigøre spændinger, stimulere og harmonisere kroppens energier og lede dig ind i en dyb afspændt tilstand af hvile og velvære. I den afspændte tilstand vil du opleve at de dybere aspekter af dig selv (dit inderste væsen) træder tydeligere frem og en gylden mulighed opstår, for at udforske hvad det vil sige, at være dig. I forskellige meditationer og kontemplationer udforsker vi din egen direkte erfaring af hvad det vil sige at være til som menneske. Hvad er jeg dybest set? Hvad er den virkelighed jeg lever i? Og hvad betyder mine overbevisninger i forhold til min oplevelse af fred og lykke? Formålet med weekenden er at give dig en direkte erfaring med effekten af den meget potente kombination af yoga og meditation. Hovedvægten vil være på praktiske øvelser der har en umiddelbar virkning. En virkning som du mærker med det samme men som også vil kunne mærkes i dagene efter retreatet og vil kunne holdes ved lige og fordybes med regelmæssig praksis. For at sætte det praktiske i perspektiv vil der desuden være gennemgange af forskellige aspekter af Tantrisk filosofi. Du vil på en let forståeligt og praktisk anvendelig måde bliver præsenteret for forklaringsmodeller og begreber der vil give dig en større forståelse for, hvad det vil sige, at arbejde med sig selv ud fra et tantrisk perspektiv. Du vil bl.a. få svar på følgende spørgsmål: Hvorfor yoga? Hvordan virker det? Hvordan kan jeg bruge det i min hverdag? Vi berører centrale begreber som Prana (energi) Cit (bevidsthed), Bodha (opvågning), Moksha (frigørelse) Samskara (psykiske aftryk) mm. Weekenden ledes af yoga og meditationslærer Carsten Crone Caroc der har 20 års undervisningserfaring og til dagligt underviser på Skandinavisk Yoga og Meditationsskole i København. ”Min tilgang er åben og udogmatisk, drevet af en grundlæggende nysgerrighed og dybdegående interesse for hvordan yoga og meditation kan berige både mit eget og andres liv. I løbet af årene har jeg udforsket en del forskellige tilgange til det spirituelle liv og er kommet frem til at enhver traditioner på trods af deres forskelligheder og indbyrdes modsætninger alle har noget væsentligt af tilbyde. Selv har jeg min grundlæggende erfaring fra Skandinavisk Yoga og Meditationsskole hvor jeg gennemgik et omfattende seksårigt træningsforløb for at kvalificerer mig til at undervise i tantrisk yoga og meditation. Efterfølgende rejste jeg i Indien hvor jeg stødte på Vipassana meditation og blev dybt fascineret af Theravada Buddhismen. I mit studie af Buddhas lære fik jeg øjnene op for nogle sammenhænge som jeg ikke tidligere havde forstået og en dybere indsigt i sindets natur. De senere år har jeg hovedsageligt fordybet mig i den Indiske Tantras verden- og menneskesyn. Et af de aspekter jeg særlig godt kan lide ved den tantriske tilgang er holdningen om at det er muligt at nå til fuld opvågning og frigørelse i det liv, vi lever lige nu. Vi behøver ikke at trække os væk fra livet for at søge erkendelsen i isolation. Tantrisk yoga er fra udgangspunktet designet til mennesker som lever helt almindelige liv med familie, arbejde og andre interesser.” Carsten Caroc er 44 år og bor med sin kone Leyla og to døtre på Nørrebro i København. Han deler sit arbejdsliv mellem undervisning i yoga og meditation og kunstneriske arbejde. Han er uddannet billedkunstner fra Kunstakademiet i København. I hans kunstneriske praksis kombinerer han sin interesse for yoga og meditation med abstrakt kunst. Du kan se hans malerier her: cronecaroc.dk  Intensive Yoga Retræte med Carsten Crone den 2.,3. og 4. oktober 2020 Arrangør: Mindfulnessforeningen Danmark Sundhed- og hygiejnemæssige retningslinjer: Kurset afholdes i Bines Hus, Himmelbjerggården, hvor kun deltagere på retreatet har adgang. Retreatet er arrangeret under hensyn til de anbefalede forholdsregler omkring Covid19. Der vil være god plads til alle. De anbefalede 1 meters afstand sørger vi for at overholde; det gælder både når vi praktiserer yoga, ved spisning i spisesalen, ved samtaler og erfaringsudveksling, og der vil være ekstra rengørings tjanser, afspritning af dørhåndtag, toiletter, yogamåtter mm. Hvis man er syg eller har symptomer, kan man ikke deltage i retreatet I tilfælde af at vi aflyser pga. Covid19, bliver kursusgebyret refunderet. Senest en måned før kurset dvs. 1. sept. 2020 gives endelig besked om afholdelse. Skulle det ske, at der på landsplan gives nye restriktioner efter 1.9., forholder vi os til det og i tilfælde af aflysning i ugerne optil vil kursusgebyr også refunderes. Pris: Medlemmer: Kr. 2.600,- Early Bird kr. 2.400,- senest den 15.7.2020 Ikke medlemmer: Kr. 3.000,- Early Bird kr. 2.800,- senest 15.7.2020 Ønsker du eneværelse koster det Kr. 500,- ekstra. Der kan lejes sengelinned til Kr. 150,- Tilmelding er bindende. Ved afbud efter 1.9. tilbagebetales kursusprisen ikke.
Læs mere
24/09/2020
FremhævetHele dagen

Præsentation fra Online fyraftensmøde med Lisbeth Stampe Frølich

Af Lisbeth Stampe FrølichMindfulness Foreningen
Fyraftensmøde

Mindfulnessforeningen afholdt d. 24/9 et dejligt fyraftensmøde online, hvor psykolog og mindfulness lærer Lisbeth Frølich med stort nærvær og ro delte sin store viden om mindfulness, og især forskellene imellem de to programmer MBSR og MBKT, med os. Lisbeth har efterfølgende stillet sin præsentation til rådighed for foreningen, som du kan se her...
Mindfulnessforeningen inviterer igen til fyraftensmøde, hvor Lisbeth Stampe Frølich vil hjælpe os med at se på forskelle og ligheder imellem de to Mindfulnessprogrammer Mindfulness-Baseret Stress Reduktion og Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi – – denne gang foregår mødet online (via zoom). Så nåede du ikke med på forårets møde i Jylland om samme emne, har du her chancen igen.
Fyraftensmødet er for alle med interesse i Mindfulness.
Professionelle, der allerede har kendskab til eller uddannelse indenfor Mindfulness og andre, der anvender mindfulness i terapeutiske sammenhænge eller indenfor undervisning. Arrangementet henvender sig også til psykologer, læger, fysioterapeuter, sagsbehandlere m.fl., der ønsker viden omkring de to Mindfulnessprogrammer.
Formålet med arrangementet:
Med fyraftensmødet vil vi belyse og give en smagsprøve på, hvad MBSR og MBKT er. Gennem oplæg, dialog og praktiske øvelser vil vi formidle en grundlæggende forståelse af programmerne, hvad de består af, og hvad de kan. Desuden ønsker vi at give deltagerne en direkte erfaring med, hvordan det opleves at praktisere mindfulness.
Indhold:
 • Hvad de to programmer indeholder, og hvordan de adskiller sig
 • Hvad det er, man lærer, og hvordan det virker på vores mentale tilstande
 • Hvor de anvendes og af hvem
 • Hvad forskningen peger på om effekten af programmerne
Lisbeth Stampe Frølich:
Cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi. Uddannet MBKT- og MBSR-lærer.
Lisbeth Stampe Frølich har 19 års erfaring med klinisk psykologi fra psykiatrien, smertecentre og egen klinik. Hun har superviseret og undervist i sundhedsvæsnet og på universiteter og professions-uddannelser samt på arbejdspladser. Hun startede sin MBKT-uddannelse i 2006 og MBSR-uddannelse i 2014. De sidste 12 år har Lisbeth lavet 8-ugers kurser, MBKT med kroniske smertepatienter og patienter med tilbagevendende depressioner og åbne MBSR-kurser.
 
Læs mere
24/08/2020
FremhævetHele dagen

Se den prisvindende film: ”My year of living mindfully”

Af Lisbeth Stampe FrølichMindfulness Foreningen
Online-meditation for medlemmer

Dansk Center for Mindfulness inviterer til gratis verdenspremiere på den prisvindende australske dokumentarfilm: ”My year of living mindfully” Nu kan du komme til verdenspremiere på dokumentarfilmen ”My year of living mindfully”. Dansk Center for Mindfulness tilbyder sammen med filmens internationale producent og Mindfulnessforeningen filmen gratis. Det sker ved en event torsdag den 28. maj, 2020. På dagen får du tilsendt et link til filmen, som du kan vælge at blænde op for klokken 18.15 samtidigt med os andre. Filmen varer en time og 38 minutter, og efter filmen sidder forskere fra Dansk Center for Mindfulness klar på Facebook live til at svare på spørgsmål om de overraskende resultater, filmen beskriver. Det sker fra klokken 20. SE TRAILEREN HER  Venlig hilsen Bestyrelsen i Mindfulnessforeningen  
Læs mere
10/03/2020
FremhævetHele dagen

Fyraftensmøde om MBSR og MBKT

Af Lisbeth Stampe FrølichMindfulness Foreningen
Fyraftensmøde

Mindfulness-Baseret Stress Reduktion og Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi MBCT-MBSR arrangement d. 10.3.2020 Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus arr. MindfulnessforeningenMindfulness-Baseret Stress Reduktion og Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi – to Mindfulnessprogrammer – forskelle og ligheder Fyraftensmødet er for alle med interesse i mindfulness. Professionelle, der allerede har kendskab til eller uddannelse indenfor Mindfulness og andre, der anvender mindfulness i terapeutiske sammenhænge eller indenfor undervisning. Arrangementet henvender sig også til psykologer, læger, fysioterapeuter, sagsbehandlere m.fl., der ønsker viden omkring de to Mindfulnessprogrammer. Formålet med arrangementet: Med fyraftensmødet vil vi belyse og give en smagsprøve på, hvad MBSR og MBKT er. Gennem oplæg, dialog og praktiske øvelser vil vi formidle en grundlæggende forståelse af programmerne, hvad de består af, og hvad de kan. Desuden ønsker vi at give deltagerne en direkte erfaring med, hvordan det opleves at praktisere mindfulness. Indhold:
 • Hvad de to programmer indeholder, og hvordan de adskiller sig
 • Hvad det er, man lærer, og hvordan det virker på vores mentale tilstande
 • Hvor de anvendes og af hvem
 • Hvad forskningen peger på om effekten af programmerne
Lisbeth Stampe Frølich: Cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi. Uddannet MBKT- og MBSR-lærer. Lisbeth Stampe Frølich har 19 års erfaring med klinisk psykologi fra psykiatrien, smertecentre og egen klinik. Hun har superviseret og undervist i sundhedsvæsnet og på universiteter og professions-uddannelser samt på arbejdspladser. Hun startede sin MBKT-uddannelse i 2006 og MBSR-uddannelse i 2014.  De sidste 12 år har Lisbeth lavet 8-ugers kurser, MBKT med kroniske smertepatienter og patienter med tilbagevendende depressioner og åbne MBSR-kurser.  Artikel med Lisbeth Stampe Frølich Tid: Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 18.00 – 21.00 Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus Pris: 100kr. / 75 kr. medlemmer af Mindfulnessforeningen. Inkl en let anretning og kaffe og te. Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig. Tilmelding og betaling til Mindfulnessforeningen senest den 5. marts.  
Læs mere
Mere