Lisa Klint

Mindfulness Foreningen Danmark - Birthe Moksha

Lisa er leder gennem 25 år, heraf 10 år som selvstændig konsulent med fokus på organisations-og forretningsudvikling. Siden 2012 har Lisa specialiseret sig i personlig udvikling, trivsel og har 1:1 sessioner, og underviser løbende ledere og stressramte, sygemeldte borgere i stresshåndtering, mindfulness og mental sundhed.

Lisa underviser fast i mindfulness både online og med fremmøde og har været tilknyttet som MBSR underviser i IBBIS projektet. Lisa er CFM Qualified MBSR Instructor fra UMASS og har practicum fra Dansk Center For Mindfulness, Aarhus Universitetshospital. Derudover er Lisa certificeret i People Test System analyseværktøjer; People Test Logik og People Test Person og er Certificeret Executive Coach, Axept – en psykologsuperviseret uddannelse funderet i systemisk teori og kognitiv psykologi. Lisa er desuden uddannet Forest Therapy Practitioner og Skovbad guide hos Forest Therapy Institute, hvor hun også er mentor og underviser.

Lisa deltager løbende i mindfulness retræter og workshops med førende internationale og danske instruktører som Saki Santorelli, Jon Kabat-Zinn, Florence Meleo-Meyer, Christina Feldman, Lone Fjorback, Jakob Piet, Helen Gamborg.

Lisa udbyder MBSR og mindfulness forløb, workshops og foredrag i sit firma Center for Fokus og er fast tilknyttet underviser og coach hos Lehman & Partners, der afholder forløb for stress, angst og depressionsramte samt Forest Therapy Institute med naturbaserede interventioner og skovbadning som velvære praksis.