Erfagruppe

for medlemmer af Mindfulness Foreningen

Er du som MBSR studerende, (minimum Practicum i MBSR), eller som uddannet MBSR lære, interesseret i at være med i en mindre erfagruppe?

Hensigten med en erfagruppen er en fælles faglig interesse, som har det formål at udvikle sig gennem erfaringsudveksling og vidensdeling.

Erfagruppen vil være på max 5 deltagere, hvor man kan mødes 4-6 gange om året. Gruppen kan veksle mellem supervision praksis med inspiration I MBI –TAC modellen, med udgangspunkt i undervisningen i MBSR, og egen praksis og fordybelse i mere faglige artikler mm. Gruppen aftaler selv tid og sted fra gang til gang. Muligheden for at mødes via Skype er der også.

Samtalerne der foregår i grupperne er naturligvis fortrolige, og de deles ikke med andre. Ønskes der referat fra møderne, så aftales det fra gang til gang. Referaterne er ligeledes fortrolige.

Der kan føres logbog I forhold til de emner gruppen arbejder med.

Viser det sig, at der et større behov for at deltage I erfragruppen, ud over de max 5 deltagere, kan der skabes flere grupper.

Jeg vil gerne være tovholder gruppen og være ansvarlig for at opretholde kontakten til medlemmerne, tage imod tilmeldinger til møder og sørge for evt. andet praktisk ifht. møderne. Jeg har en skabelon vi kan bruge med møde tider, emner og ny dato.

Birthe Moksha vil sikre kontakten ind til Mindfulnessforeningen og kontakten ind til bestyrelsen og kan deltage I enkelte møder og være supervisior ved behov.

Helga FriisThorstein
MBSR/Mindfulnesslærer
helga.thorstein@gmail.com

Conny Hjarsø
uddannet MBSR lærer fra Mindfullife I 2010
mindfulsoul@paradis.dk