Anmeldelse af bogen “Bliv hel” Skrevet af Saki Santorelli

Bliv Hel – Mindfulness i Medicin og Sundhedsvidenskab

Saki Santorelli

Dansk Psykologisk Forlag. Oversat til dansk i 2017 ved Jacob Piet og Stine Maria Helldén

Anmelder: Bente Pedersen

Bliv hel af Saki Santorelli - Boganmeldelse Mindfulness Foreningen

Denne bog taler både til fagpersoner i sundhedsvæsenet og til mennesker som oplever sygdom og lidelse. Den helende relation er der, hvor mennesker, som ønsker at hjælpe, møder mennesker, som har behov for hjælp. Omdrejningspunktet i denne bog er, at begge parter indgår i denne relation – begge parter har et ansvar, og begge parter påvirkes.

Professor i medicin Saki Santorelli grundlagde sammen med Jon Kabat-Zinn i 1981 Center for Mindfulness ved UMASS, hvor de har udviklet det forskningsbaserede program – Mindfulness Baseret Stressreduktion (MBSR). Her har mere end 20.000 patienter gennemført et 8-ugers MBSR-forløb – henvist med forskellige fysiske eller psykiske lidelser, og MBSR-programmet har dannet grundlag for udvikling af forskningsbaserede mindfulnessprogrammer i relation til sundhedsområdet, børn, arbejdspladser m.v.

I denne bog kobler Saki Santorelli sine egne erfaringer som underviser på et MBSR-forløb med fagpersonens egen udviklingsproces og dilemmaer. Som sundhedsfaglig fagperson møder han patientens smerte, lidelse og magtesløshed og kommer i denne relation i kontakt med egne svære følelser og livsvilkår. Bogen møder den, der ønsker at hjælpe med stor respekt og anerkendelse, og bidrager med viden og praktiske øvelser, som styrker fagpersonen i kontakten med sig selv som ”et helt menneske” – både med det som er svært og voldsomt, og med det som rummer håb og glæde.

Bogen beskriver, hvordan vi som mennesker er en del af en større fælles helhed. Det beskrives, hvordan vi som fagpersoner ofte er udfordret af ikke at kunne fjerne smerte og lidelse, og bogen tilbyder fagpersoner, at gå en anden vej – at bidrage til at mennesker får kontakt med deres egen styrke og håb ved at indgå i en helende relation.

Saki Santorelli bruger sine egne erfaringer som lærer på et 8-ugerss MBSR-forløb som eksempel på, at når man som ansat i sundhedsvæsenet med vilje stiller sig til rådighed i relationen med mennesker, som lider, er bange eller vrede, så bruger man ikke kun konkrete faglige redskaber, men i høj grad også sig selv som menneske.

En meget vigtig bog, der bidrager både med en forståelsesramme og redskaber til, hvordan man som fagperson kan vedligeholde egen sundhed. Med afsæt i sit eget mentale fundament kan man som fagperson tilbyde at indgå i en helende relation, der bygger på nærvær, respekt og åbenhed – i ønsket om at patienten finder håb og får kontakt med egen indre styrke.