Stilhedsretreat ved Limfjorden

Duegården Flade Klit 11, Nykøbing Mors

Fordybelse i mindfulness og meditation med Gull-Maja la Cour og Jacob Piet 30. juli -4. august 2024 Dette 5-dages stilhedsretreat inviterer til at fordybe bevidst nærvær og klarhed samt kontakt til hjertefølelser som venlighed, kærlighed, taknemmelighed og medfølelse. Den meditative fordybelse bygges gradvist op gennem dagene. Vi begynder med former for praksis der hjælper til at slippe fysiske og mentale spændinger. Herfra bliver det muligt at komme til stede med os selv og hinanden på en naturlig og afspændt måde. Med afsæt i et frisat nærvær og med god forankring i kroppen går vi videre med øvelser, der kan bringe liv, kraft og energi ind i processen. Vi vil arbejde med at stabilisere opmærksomheden og skærpe den naturlige klarhed i bevidstheden. Gennem dagene vil vi arbejde med at mærke hjertet og bringe følelsesfylde og sensitivitet ind i den meditative praksis. Perspektivet for retreatet er at kunne drage hjem med indsigt i og inspiration til hvordan du kan bringe disse kvaliteter ind i dit liv - i arbejde, relationer og verden omkring os. Dagene vil foregå i en vekselvirkning mellem siddende og gående meditationer, blid yoga, bevægelse og afspænding. Med stilheden som klangbund vil der være afgrænsede perioder med kontemplative udvekslinger, […]

Stilhedsretreat ved Vesterhavet

Øster Løkke Løkkevej 40, Lemvig

Fordybelse i meditation, mindfulness og hjertets iboende ressourcer med Gull-Maja la Cour og Jacob Piet 13.-18 august 2024 Dette 5-dages stilhedsretreat er en invitation til at fordybe, inderliggøre og nære kontakten til dig selv og din indre natur. Gennem meditation, yoga og hjertepraksis samt kontakt til naturen og stilhedens ro, vil vi i fællesskab arbejde med at åbne os dybere for det nuværende øjeblik. Ud fra en autentisk kontakt med dig selv og dine indre ressourcer kan det blive muligt at møde verden – og være i verden - mere ægte, nøgent, balanceret og helt. Det er en vej til glæde, livskvalitet og større indre frihed. Perspektivet for retreatet er at kunne drage hjem med inspiration til at bringe disse kvaliteter ind i dit liv i interaktion og samvær med andre. Dagene vil foregå i en vekselvirkning mellem siddende og gående meditationer, blid yoga, bevægelse og afspænding. Med stilheden som klangbund vil der være afgrænsede perioder med kontemplative udvekslinger, såvel som tid og plads til spørgsmål og dialog omkring de meditative anvisninger. For at støtte dig bedst muligt i retreatprocessen vil der undervejs være mulighed for en eller flere individuelle samtaler med underviserne. Retreatet henvender sig til mennesker der enten […]

Kursus om stresshåndtering på Kreta

Kreta Lentas 700 09, Greece

Tag vare på dig selv – et kursus om stresshåndtering, livsglæde og selvomsorg på Kreta Målgruppe Praktiserende læger og andre med sundhedsfaglig arbejde (sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, psykologer ledere i sundhedsvæsenret etc). Andre faggrupper er velkomne. Om kurset Velkommen til en berigende og inspirerende kursusuge i den lille fiskerby Lendas på det sydlige Kreta, som har været stedet for healing og helbredelse siden 400 f.Kr. Byen har en vidunderlig rolig atmosfære præget af en storslået natur og en enkel livsstil, som giver de bedste muligheder for såvel rekreation som kontemplation. Kurset henvender sig til dig der ønsker at blive bedre til at tage vare på dig selv og din mentala sundhed. Dermed bliver du også bedre til at tage vare på dine nærmeste, dine kollegaer og dine patienter. Som praktiserende læge og andet sundhedsfagligt personale har du et stort ansvar, og du bruger dig selv, som en aktiv del af behandlingen i den daglige kontakt med mange patienter. Det er ofte givende, men kan også føles krævende og udmattende til tider. På dette kursus vil du lære hvordan du helt grundlæggende kan tage vare på dig selv, blive mere opmærksom på livets små pauser og de muligheder de giver for at […]

kr.10880

Weekendkursus i Norge

Kongsgata 44 Kongsgata 44, Stavanger, Norway

Meditation som livskunst med Jacob Piet og Gull-Maja la Cour 25.-27. oktober 2024 Meditation bliver en livskunst, når praksis hjælper os med at se mere klart og lytte med hjertet. Det giver mulighed for at leve i bedre overensstemmelse med vores dybeste værdier og skabe en bæredygtig balance i livet. På dette tre dages kursus vil vi gennem undervisning, meditativ træning, kropsarbejde og kontakt skabe grobund for dybere væren samt mulighed for ny indsigt. Vi vil arbejde med at kultivere kvaliteter som klarhed, åbenhed, mod og mildhed, der er essentielle ressourcer i den meditative fordybelse – såvel som i det daglige liv. Fokus vil ligeledes være at skabe et rum hvor vi kan nære kontakten til hjertet og bringe følelsesfylde og sensitivitet ind i den meditative praksis. Der vil både være perioder med indre fordybelse og stilhed, kontemplative udvekslinger (inquiry) i par og mindre gruppe samt plads til spørgsmål og dialog. Med støtte fra hinanden vil vi arbejde med at skabe grobund for den meditative, kropslige og eksistentielle fordybelsesproces. Perspektivet for kurset er at kunne drage hjem med indsigt i og inspiration til hvordan du kan bringe disse kvaliteter ind i dit liv - i arbejde, relationer og verden omkring os. […]

kr.1800