24/09/2020

Hele dagen

Sted

Mindfulness Foreningen


21 29 45 70

Mindfulness foreningen


Arrangør

Lisbeth Stampe Frølich


Underviser

Mindfulnessforeningen afholdt d. 24/9 et dejligt fyraftensmøde online, hvor psykolog og mindfulness lærer Lisbeth Frølich med stort nærvær og ro delte sin store viden om mindfulness, og især forskellene imellem de to programmer MBSR og MBKT, med os.

Lisbeth har efterfølgende stillet sin præsentation til rådighed for foreningen, som du kan se her…

Mindfulnessforeningen inviterer igen til fyraftensmøde, hvor Lisbeth Stampe Frølich vil hjælpe os med at se på forskelle og ligheder imellem de to Mindfulnessprogrammer Mindfulness-Baseret Stress Reduktion og Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi – – denne gang foregår mødet online (via zoom). Så nåede du ikke med på forårets møde i Jylland om samme emne, har du her chancen igen.
Fyraftensmødet er for alle med interesse i Mindfulness.
Professionelle, der allerede har kendskab til eller uddannelse indenfor Mindfulness og andre, der anvender mindfulness i terapeutiske sammenhænge eller indenfor undervisning. Arrangementet henvender sig også til psykologer, læger, fysioterapeuter, sagsbehandlere m.fl., der ønsker viden omkring de to Mindfulnessprogrammer.
Formålet med arrangementet:
Med fyraftensmødet vil vi belyse og give en smagsprøve på, hvad MBSR og MBKT er. Gennem oplæg, dialog og praktiske øvelser vil vi formidle en grundlæggende forståelse af programmerne, hvad de består af, og hvad de kan. Desuden ønsker vi at give deltagerne en direkte erfaring med, hvordan det opleves at praktisere mindfulness.
Indhold:
  • Hvad de to programmer indeholder, og hvordan de adskiller sig
  • Hvad det er, man lærer, og hvordan det virker på vores mentale tilstande
  • Hvor de anvendes og af hvem
  • Hvad forskningen peger på om effekten af programmerne
Lisbeth Stampe Frølich:
Cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi. Uddannet MBKT- og MBSR-lærer.
Lisbeth Stampe Frølich har 19 års erfaring med klinisk psykologi fra psykiatrien, smertecentre og egen klinik. Hun har superviseret og undervist i sundhedsvæsnet og på universiteter og professions-uddannelser samt på arbejdspladser. Hun startede sin MBKT-uddannelse i 2006 og MBSR-uddannelse i 2014. De sidste 12 år har Lisbeth lavet 8-ugers kurser, MBKT med kroniske smertepatienter og patienter med tilbagevendende depressioner og åbne MBSR-kurser.