16/11/2022

16:00

Sted

Online


via Zoom

TILMELDING OG MERE INFORMATION OM KURSET:

https://psykisksundhed.dk/mindfulness-baseret-kognitiv-terapi/

MÅLGRUPPE

Dette online kursus er for psykologer og læger (75 %), samt ikke-akademikere (max. 25 %), som er interesserede i at anvende MBKT i psykoterapeutisk sammenhæng. Kurset er velegnet til personer både med kendskab eller uden kendskab til kognitiv terapi, mindfulness og MBKT.

GODKENDELSE

Godkendt til specialistuddannelserne: Klinisk børnepsykologi (6.4.4.2.3.) Psykoterapeutiske metoder 30 timer, Psykoterapi med børn og voksne (12.4.4.2.3.) Anden teoretisk referensramme 30 timer + Sundhedspsykologi med børn og voksne (11.4.4.2.2.) Intervention i klinisk arbejde 30 timer + Psykopatologi (13.4.4.2.3.) Behandling 12 timer, Psykotraumatologi (14.4.4.2.2.2.) Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer 12 timer.

FORMÅL

Kurset veksler mellem teoretisk og praktisk indføring i mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT). Forløbet udvikler kursistens kompetence til anvendelsen af konkrete mindfulness teknikker, der virkningsfuldt fremmer de kurative faktorer i den klassiske kognitive terapi.

LÆRINGSMÅL

Oplevelsesorienteret læring med her-og-nu fokus, der tager afsæt i en mindfulness-baseret egen praksis.

Tilegnelse af den generelle teori bag mindfulness psykologien primært i sammenhæng med den kognitive terapi.

Metoder til praktisk udvikling af de mindfulness-baserede kompetencer i terapeutens egen praksis og som intervention i en klinisk sammenhæng med klienten…

INDHOLD

Kurset er i alt 30 timer fordelt over seks dage. Det omfatter kognitiv terapi som grundteori (10 timer) og mindfulness som metodetræning (20 timer) i en bred psykoterapeutisk sammenhæng, hvor forskningen på området inddrages…

DATO/TID

16. og 23. nov. i 2022, begge dage kl. 16-19

17., 18., 24. og 25. nov. i 2022, alle fire dage kl. 9-16

PRIS

6.950 kr. inkl. kursusmateriale, skriftlig vejledning, lydfiler og kursusbevis.

2.000kr. rabat for arbejdsledige/studerende/pensionister.