05/05/2022

00:00

TILMELDING OG MERE INFORMATION OM KURSET: https://psykisksundhed.dk/mindfulness-baserede-interventioner/
MÅLGRUPPE
Dette online kursus er for psykologer og læger (75 %) samt psykoterapeuter og andre faggrupper. Kurset er lige velegnet til personer med eller uden tidligere kendskab til mindfulness.
GODKENDELSE
Godkendt med 12 timer til specialistuddannelserne: psykoterapi med børn og voksne (12.4.4.2.3.) + klinisk børnepsykologi (6.4.4.2.3.) + sundhedspsykologi med børn og voksne (11.4.4.2.2.) + psykopatologi (13.4.4.2.3.) + psykotraumatologi 14.4.4.2.2.2. + arbejds- og organisations psykologi (18.4.4.1. – 3.99).
FORMÅL
Kurset indebærer indføring i teorier om og metoder til intervention med mindfulness i psykoterapi.
LÆRINGSMÅL
– Forståelsen af anvendt mindfulness og de bagvedliggende principper i forhold til konkrete behandlingsmål i en psykoterapeutisk sammenhæng.
– Aktiv tilegnelse af metoder til udvikling af de mindfulness-baserede kompetencer dels i terapeutens egen praksis, dels til intervention i den kliniske sammenhæng med klienten.
UDBYTTE
Du får
– Effektive og enkle evidensbaserede værktøjer som nemt kan tages i brug
– Underviserens skriftlige vejledning til at strukturere dine sessioner
– Underviserens egne mindfulness lydfiler med instruktioner til fri afbenyttelse også af dine klienter
Du får kompetence i
At anvende mindfulness både til psykoterapi men også til dig selv i dagligdagen
At vælge relevant interventionsstrategi med udgangspunkt i mindfulness
At styrke behandlingsalliancen ved at arbejde med din personlige stil i terapien
PRIS
2.950 kr. inkl. kursusmateriale, skriftlig vejledning, lydfiler og kursusbevis.