26/09/2023

Kom med til gratis pop-up meditationer (fysisk/online) i anledningen af international Mindfulness Day.

Under temaerne forskning – meditation – personlige fortællinger vil Dansk Center for Mindfulness fejre træning i mindfulness og compassion på Mindfulness Day, tirsdag d. 12. september 2023.

Her kan du se nogle af de mange events:

Fællesmeditation på Aarhus Universitet kl. 16.30-17.30
Nobelauditoriet, Bygning 1482, Jens Chr. Skous Vej 3, lok. 105, 8000 Aarhus C
Ved Centerleder, lektor og speciallæge i psykiatri, Lone Overby Fjorback
Kræver ingen tilmelding.

Online fællesmeditation på Dansk Center for Mindfulness’ facebookside kl. 16.30-17.30
Ved Centerleder, lektor og speciallæge i psykiatri, Lone Overby Fjorback
Facebook.com/danskcenterformindfulness
Kræver ingen tilmelding

Fællesmeditation på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse kl. 12.00-13.00
Campus Emdrup, lokale 7220-D170.
Ved MBSR- og compassionunderviser Thilde Vesterby
Kræver ingen tilmelding

Morgenmeditation online kl. 9.00-10.00
Ved MBSR-lærer Helle Iversen, Mindfulatwork.dk
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZGYxMmY5MDktYTliNC00MWIwLTkzMjctNDYxMDFiNmUwMzc2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22bcf97d8c-06d3-4eba-b2ec-8c887a1df466%22,%22Oid%22:%22a2fdae29-ab1b-4aba-a503-3fe8834b6e1d%22%7D
Tilmelding via mail til helle@mindfulatwork.dk

Frokostmeditation online kl. 12.00-13.00
Ved compassion-underviser Tine Nyborg Nielsen
https://us06web.zoom.us/j/87593198226?pwd=bFd1eFY3clhOQmg2Z21KeGpaZzU3dz09
Kræver ingen tilmelding.

Fællesmeditation online kl. 14.00-15.00
Ved compassion-underviser Lise Holck Jørgensen, liseholck.dk
https://us02web.zoom.us/j/9497414922?pwd=Z3lyQkVObmVadDZjcnRGeDQvM0VaUT09
Kræver ingen tilmelding.

Fællesmeditation i Karlslunde kl. 15.00-16.00
Mejerivej 26, 2690 Karslunde
Ved MBSR-lærer Berit Weise, metacom.dk
Tilmelding via mail til berit.weise@metacom.dk

Fællesmeditation på Leragergård i Glostrup kl. 16.00-17.00
Mødesalen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup
Ved MBSR-lærer Lene Møbjerg Toft, https://mindfulnessguiden.dk/mindfulness-kalenderen/mindfulness-day-faellesmeditation/
Tilmelding via mail til lmt@mindfulnessguiden.dk

Fællesmeditation på Københavns Universitet kl. 16.15-17.15
Nielsine Nielsen Auditoriet, Mærsk Bygningen, Panum, Blegdams vej 3, 2200 København N.
Ved Studie- og karrierevejleder og certificeret mindfulnessunderviser Jacob Sander Bojsen.
Kræver ingen tilmelding.

Drop-in meditation i Hillerød kl. 17.00-18.00
Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1, 3400 Hillerød, Lokale “Stemningen”.
Ved psykolog Hanne Voldby og kiropraktor Nanna S. Meyer
Kræver ingen tilmelding.

Fællesmeditation i Rønde kl. 17.00-18.00
Kulturhotellet Rønde, Hovedgaden 10, 8410 Rønde
Ved MBSR-lærer Michela Svenningsen
Tilmelding via mail til misv@syddjurs.dk

Fællesmeditation i Roskilde kl. 17.30-18.30
Ros Kilde Helsecenter, Vindingevej 34, 4000 Roskilde
Ved MBSR-lærer Berit Larsen, mindful-u.dk,
Tilmelding via mail til beritlarsen@mindful-u.dk

Aftenmeditation på stranden i Risskov kl. 18.00-19.00
Elbækvej 12, 8240, Riskov
Ved compassion-underviser Tine Nyborg Nielsen,
Tilmelding via mail til tine_nyborg@hotmail.com

Aftenmeditation i Hinnerup kl. 19.00-20.00
Hinnerup bibliotek, Skovvej 18, 8382 Hinnerup,  Lokalet “Skoven” (på 1.sal)
Ved MBSR-lærer Anne Buch Møller, abmindgym.dk
Tilmelding via mail til annebuchmoller@outlook.dk

Fællesmeditation på SDU kl. 14-15
For ansatte og studerende.
U260 i Nyt SUND (V13-800a-0), Campusvej, 5320 Odense M.
Ved Mette Elmose Andersen, lektor ved Institut for Psykologi.
Tilmelding via https://event.sdu.dk/mindfulnessday/conference

Hold øje med Dansk Center for Mindfulness website for flere lokale events, der kommer på løbende.