11/06/2021

17:00 / 18:00

Sted

Online


via Zoom

Mindfulness foreningen


Arrangør

Fredag d. 11. juni 2021 kl. 15-18

Generalforsamlingen afholdes online på zoom

Workshop før generalforsamling kl 15-16.45:

Mindfulness som et tilbud i sundhedsforsikringer

Bestyrelsen inviterer til en drøftelse af, hvordan Mindfulnessforeningen som brancheforening evt kan understøtte, at mindfulness er et tilbud, som sundhedsforsikringer bruger mere målrettet.

Workshoppen indeholder

 • et oplæg ved Lisa og Bente fra bestyrelsen
 • oplæg fra europæisk samarbejdspartner om erfaringer med at samarbejde med forsikringsselskaber
 • fælles drøftelse af erfaringer og ideer i mindre grupper
 • nedsættelse af en arbejdsgruppe som arbejder videre med emnet

Tilmeld dig Workshoppen her >>

HUSK også at tilmelde dig generalforsamlingen!

Kort Pause kl. 16.45 -17.

Ordinære generalforsamling kl. 17- ca. 18:

Dagsorden:

 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent ”på Zoom”
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag:

Vedtægtsændringer til §3

Nuværende  Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et

regnskabsår.

Ændres til

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen med mindst 6 måneders varsel til starten af medlemmets næste medlemsperiode.

Nuværende Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves
forud for hvert år, efter 2015 hvert halve år.

Ændres til

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Årligt kontingent opkræves forud for hvert år i den måned, hvor det enkelte medlemskab tegnes.

 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Hanne Ravn er på valg og genopstiller

Lisa stiller op som alm. bestyrelsesmedlem

Nye suppleanter?

 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Gør dig det behageligt med kaffe, te og kage i dit eget hjem – lige der, hvor du er i sofaen/på meditationspuden, i haven eller hvor som helst – og glæd dig til at møde dine mindfulness kollegaer og venner.

Tilmelding og deltagelse er gratis og senest den 10 juni via denne mail adresse: info@mindfulnessforeningen.dk / eller ved at klikke øverst på den blå kurv ud for datoen. Du får tilsendt et link til generalforsamlingen et par dage før afholdelsen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Mindfulnessforeningen