27/02/2023

17:30 / 20:00

Sted

Lehman Partners


Skodsborg Strandvej 113, Skodsborg

Lisa Klint


Underviser

Mindfulness Baseret Stress Reduktion – meditations kursus
Det originale evidensbaserede program udviklet af UMASS Center for Mindfulness, USA ved Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli.
Søger du et godt meditationsfundament?
Savner du mere ro, nærvær og overskud i hverdagen?
Har du for meget fart på?
Eller har du smerter og sygdom tæt inde på livet?
Oplever du tankemylder og udfordringer med at sove?
Så er dette forløbet for dig.
Med mindfulness mental træning bliver vi mere nærværende i vores liv.
Du får konkrete værktøjer til stresshåndtering og evne til at være i nu’et. Sover bedre og føler dig mere udhvilet
Smerteklienter melder om bedre livskvalitet efter deltagelse i kurset.
Mindfulness er ikke et kvik fix, men en tilgang til livet, der tager afsæt i at være tilstede i det som er, og derfra foretage bevidste handlinger.
De dokumenterede effekter af kurset viser blandt andet: Mere energi, større tilfredshed, bedre koncentration og hukommelse, mindre stress og færre smerter. Kursister fortæller også, at de oplever bedre søvn og mindre tinnitus samt generelt livsnydelse og vækning af sanserne.
Vi træner:
* Nærvær i nuet, og hvorfor det kan være så svært
* Mindfulness i dagligdagen – formel og uformel mindfulness træning
* Kropsbevidsthed og kontakt
* At træde ud af autopilot tilstanden
* Sammenhængen mellem krop, følelse og tanke
* Stresshåndtering og vanskelige situationer
28 timers undervisning, guidede lydfiler og materialer. Kurset er adgangsgivende til MBSR uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.
PRIS
Fuld pris kr. 4.400,- for privatpersoner inkl. moms (virksomheder tillægges moms).
Ledige, studerende og førtidspensionister kr. 3.300,- inkl. moms ved tilmelding før 3/2-23.
Mulighed for at betale i rater, og for at søge om yderligere nedsat pris, hvis der er særlige omstændigheder, da jeg ønsker at gøre programmet tilgængeligt for dem, der er motiverede og har behov. Der er to pladser pr. 8 tilmeldte til kr. 2.800.
TILMELDING OG BETALING
Tilmeld dig via email på lisa[at]center-for-fokus.dk.
Du er først tilmeldt, når du har betalt 1. rate á kr 1.500,00 via bank overførsel til reg nr 3742 – konto nr 3347210323. Faktura tilsendes.
TID & DATO:
8 mandage fra 27/2 kl. 17.30-20.00 – dog 17.00-20.00 første og sidste gang. Vi holder pause i uge 14.
15/4 fordybelsesdag kl. 9.00-16.00
UNDERVISER
Lisa Klint er uddannet adfærdsterapeut, MBSR mindfulness instruktør, naturterapeut, forandringscoach og foredragsholder.
Lisa er specialiseret forandringsledelse og personlig udvikling, søvn behandler, certificeret i People Test Profilanalyse og har 20 års ledererfaring samt facilitator hos Lehman Partners og HKI.
Lisa er medlem af Mindfulnessforeningen som CFM godkendt MBSR lærer.