TOVE MØRKØV KRISTIANSEN

Socialrådgiver, psykoterapeut, MPF, uddannet MBSR lærer fra Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. Tove er desuden specialiseret underviser i mindfulness-baseret misbrugsbehandling (MBRP) via en række kurser udbudt af bl.a. University of Washington. Har siden 2008 afholdt 8-ugers MBRP kurser 2-3 gange årligt for Fonden Lænke-ambulatorierne (privat udbyder af ambulant alkoholbehandling). Har, via deltagelse i et arresthusprojekt for Kriminalforsorgen, erfaring i at undervise varetægtsfængslede i mindfulness.
Tove afholder kurser for misbrugsbehandlere i anvendelsen af MBRP sammen med Stella Lützer. Tilbyder desuden supervision til misbrugsbehandlere.
Læs mere på: www.MBRP.dk.
Mail: tovekristiansen@live.dk, mobil: 21 66 66 73.