SOLVEIG ASMUSSEN

Solveig er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og journalist og har undervist 15 år i almindelige skolefag samt på en medielinje. Solveig har de seneste år også fungeret som konsulent i skoleverden, hvor hun har hjulpet til med forskelligartede opgaver som f.eks. facilitering af gruppeprocesser for lærere, mindfulnessbaserede konfliktløsningskurser til indskolingsbørn og deres lærere, samt faglige turbo-hold for særligt interesserede elever.

Hun har taget uddannelsen til MBSR-underviser ved Dansk Center for Mindfulness, Århus universitet, og er desuden certificeret underviser af børn og unge i mindfulness i skoler af Mindfulness in Schools uk (.b MiSP).

Solveig udbyder 8 ugers MBSR-forløb til private og virksomheder, samt særlige lukkede hold for lærere og pædagoger med henblik på at undervise med og i mindfulness i skoler og institutioner.

For mere information se www.mindfulnesscph.dk eller kontakt Solveig på sa@mindfulnesscph.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.