MEDLEMSKAB

Basis medlemskab (Interesseforening):

 • Alle med interesse for mindfulness/MBSR der støtter foreningens formål.
 • Folk der er under uddannelse til at blive MBSR-lærer
 • MBSR kursister/alumni, der ønsker at støtte foreningens arbejde
 • Alle med interesse for mindfulness

Udvidet medlemskab (brancheforening):

 • MBSR lærer der er uddannet efter de til enhver tid gældende standarder og anbefalinger, der udgår fra Oasis Institute, Center for Midfulness, UMASS. For at må kalde sig MBSR lærere, og undervise i det fulde MBSR forløb, skal man som minimum have deltager i MBSR Fundamentals (tidligere Praktikum in MBSR), Practice Teaching Intensive (tidligere TDI), samt have deltaget i de obligatoriske retræter. Et udvidet medlemskab kan tegnes af både:
 • MBSR lærere uddannet hos Center for Mindfulness, UMASS
 • MBSR lærere uddannet af et sted, der er akkrediteret af UMASS
 • Certificerede MBSR lærere, dvs, personer med MBSR certificering godkendt af Center for Mindfulness, UMASS

Kontingent: Der tages forbehold for evt. ændringer.

Basis medlemskab koster 300 kr. årligt

Du er først fuldgyldigt medlem når du har indbetalt kontingentet.

Udvidet medlemskab koster 1250 kr årligt.
For udvidet medlemskab er der max 2 måneders behandlingstid, hvorefter du får en bekræftelse på medlemskab. Først derefter bedes du indbetale kontingent.

Beløbet bedes overført til Foreningens konto: 1924 - 6278240477

Skriv tydeligt dit navn på indbetalingen.

Medlemsfordele

For Basis medlemskab (Interesseforening):

 • Du støtter foreningens arbejde med at skabe en platform omkring mindfulness, der kan forene, opkvalificere og udvikle MBSR i Danmark.
 • Adgang til information omkring, hvor du finder kvalificerede MBSR lærere rundt om i landet, retræter, foredrag, supervisorer mv.
 • Et støttende og udviklende netværk for medlemmerne.
 • På sigt mulighed for rabatter på kursus, retreter mv, der laves i foreningens regi.
 • Mulighed for at deltage i udvalgsarbejde, kursusudvalg, webgruppe, pressegruppe, herunder lokalforeninger, deltagelse i lokale mindfulnesstræningsgrupper og interessefælleskab.

NB! Som Basis medlem må du IKKE bruge titlen ”MFD” eller annoncere med foreningens logo. Dette er forbeholdt det udvidede medlemskab.

For udvidet medlemskab (Brancheforening) :

 • Samme fordele som basis medlemskab, samt yderligere:
 • Et udvidet medlemskab af Mindfulness Foreningen Danmark er dit kvalitetsstempel. Du kan markedsføre dig med og bruge Titlen ”MFD” (Mindfulness Foreningen Danmark) samt bruge Foreningens logo, og du får adgang til at stå opført på en landsdækkende MBSR udbyderliste, så dine kunder nemt kan finde dig. På listen kan du linke til din hjemmeside.
 • Annoncere dine kurser og services på foreningens hjemmeside.

Har du yderligere spørgsmål kan du skrive en mail til Bestyrelsen for Mindfulness Foreningen Danmark info@mindfulnessforeningen.dk
Denne blanket gemmes på din egen PC, udfyldes og sendes som vedhæftet fil mærket ”tilmelding ” til info@mindfulnessforeningen.dk
Vi glæder os til at se dig!

På foreningens vegne tak for din indmeldelse!