KIT APPELT

Kit Appelt er psykolog, certificeret og uddannet som MBSR underviser ved Center for Mindfulness, UMASS i 2006, og har siden hvert år deltaget i videnskabelige konferencer samt videreuddannelse samme sted. Kit har undervist i MBSR 8-ugers forløb siden 2006. Underviser på MBSR uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet. Kit har afholdt forelæsninger om mindfulness på Folkeuniversitetet og undervist personale og ledelse på hospitaler i Region H, samt på større danske virksomheder. Hun er faglig konsulent ved den danske udgivelse af Jon KabatZinns bog: Lev med livets katastrofer. Kit er supervisor på forskningsprojekter omkring MBSR. Kit har siden 2005, samlet deltaget i mere end et års stilhedsretreats fortrinsvis inden for Western Vipassana traditionen; bl.a. i alt 36 uger på selv-retreats i stilhed på Forest Refuge, Barre, USA, med Joseph Goldstein som lærer.

Kit afholder 8ugers MBSR forløb og Interpersonal Mindfulness Programmet (IMP) i København, Aarhus og Ålborg. Samt tilbyder individuel samtale. Kit kan kontaktes på tlf. 52 92 29 30, mail: mindfulness@live.dk Hjemmeside: www.mindfulness-mbsr.dk

 

8 UGERS MED MINDFULNESS BASERET STRESS REDUKTION (MBSR)

KØBENHAVN: MBSR forløb med start august 2017

8-ugers med MBSR
Tid: Mandage fra kl. 16.30 – 19.00
Sted: Hvidehus, Valbygårdsvej 64 A, 2500 Valby
Start: Mandag 7. august – herefter mandag d. 14. & 21. august 4, 11, 18, 25. september & 2. oktober. Første og sidste mødegang er mødetiden forlænget med ½ time, sluttid 19.30.
Hel dag med mindfulness: lørdag 23. september kl. 10-17.
Pris: 4500 kr. (dog 5.500 kr. + moms for fradragsberettigede virk.)

NORDJYLLAND, ÅLBORG og HJØRRING: MBSR forløb i 2017

Bliver annoceret på hjemmesiden: www.mindfulness-mbsr.dk

 

Interpersonal Mindfulness (IMP) 8 ugers forløb august 2017

Et MBSR fortsætterkursus. Dette program er tidsmæssigt opbygget som et 8- ugers MBSR program. Vi mødes en gang om ugen á 2 1⁄2 time, samt en hel dag midt i forløbet. Deltagerforudsætninger. Gennemført 8-ugers MBSR-forløb og/eller stabil meditationspraksis

8-ugers forløb med Interpersonel Mindfulness (IMP) afholdes i 2017 i København på fgl. datoer:

Tirsdage: 8. 15, 22, august. 5, 12, 19, 26. september & 3. oktober Mødetid: kl. 16.30 til 19 med første og sidste mødegang forlænget en ½ time varer til kl. 19. 30 Hel dag med IMP søndag d. 10. oktober. Mødetid: kl 10-17, andre dage

Datoer for kommende IMP-hold bliver annonceret på hjemmesiden: www.mindfulness-mbsr.dk Ring eller skriv gerne for at høre mere om dette.

Online tilmelding til hold på hjemmesiden: www.mindfulness-mbsr.dk Efter online tilmelding vil du løbet af kort tid få en e-mail med invitation til telefoninterview med Kit, hvor du har mulighed for at fortælle om, hvad du forventer af forløbet og for at spørge ind til programmet. Først herefter er du endelig tilmeldt.