KENAN HANSEN

Kenan Hansen er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, uddannet i kognitiv terapi og uddannet MBSR-lærer ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA. Kenan har mange års meditationspraksis bag sig og deltager løbende i kurser/retræter i Danmark og udlandet – bl.a. Shambhala Meditation Center og Plum Village i Frankrig og Vipassana International Academy i Indien. Har modtaget undervisning fra anderkendte mindfulnesslærere såsom Jon Kabat-Zinn, Jean Kristeller (mindful eating), Sakyong Mipham Rinpoche og Thich Nhat Hanh.

Kenan har stor erfaring med at undervise i mindfulness såvel som at anvende mindfulness i psykoterapi. Udbyder kurser/workshops/temadage/undervisningsoplæg i mindfulness, stress, mindful spisning og MBSR til private og virksomheder.

Kenans næste MBSR kursus starter onsdag den 23. oktober 2019. Læs mere her om hans MBSR kursus: https://mindfulnesskurser.dk/mbsr-kursusforloeb/
Kenan kontaktes på mail: info@mindfulnesskurser.dk eller læs på mindfulnesskurser.dk