Bliv medlem

Læs mere om de forskellige former for medlemskaber og bliv medlem.


unnamed

1 marts 2017 har Mindfulness foreningen indgået officielt samarbejde med Excalicare og vil deltage med Mindfulness workshop special designet til Excalicare til deltagerne på sommer camp for kræftramte børn og på søskende camp.

En Broget Affære

Om stressbehandling i dagens Danmark

At være stressbehandler i dagens Danmark oplever jeg som en broget affære, hvor man ofte, direkte eller inddirekte, står for skud i medierne. I en af de nyeste artikler om stress, publiceret i Jyllands-Posten d. 7.8.16, (1) kan man i overskriften læse, at det skal være slut med virkningsløse stresstilbud. Her nævnes løbetræning, psykologsamtaler, mindfulness, gruppeterapi, kostvejledning, krystalterapi, kognitiv terapi og kultur på recept eller ingen behandling som nogle af de tilbud eller metoder, stressramte tilbydes.

læs mere

MINDFULNESS BEHANDLING AF DANSKE VETERANER - ET PILOTSTUDIE

I foråret 2014 mødtes en gruppe på 12 danske veteraner en gang om ugen i 9 uger for at deltage i programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR). Deltagerne havde meldt sig frivilligt, og gruppen var blandet mht. alder, køn, antal udsendelser og diagnoser. Det, de havde til fælles, var tidligere udsendelse i dansk tjeneste samt motivation til at deltage i programmet.

Oprindeligt var 13 rekrutteret, men én meldte fra efter første møde. De øvrige udviste ægte militærdisciplin og gruppesammenhold og mødte op hver gang, undtaget i tilfælde af planlagte udlandsrejser, operationer etc.

Deltagerne ytrede efterfølgende alle, at det havde været meget positivt at mødes sammen med netop veteraner og i dette fællesskab modtage undervisning i programmet. At være omgivet af andre med samme baggrund beskrev mange som trygt og positivt og som noget, de havde savnet. Flere havde bevidst undgået veteranforum pga. dårlige erfaringer med at få det værre af at høre på brok og beklagelser og de samme gamle ’røverhistorier’ blive fortalt igen og igen. Det var derfor en befrielse for mange, at man i MBSR ikke sidder og deler alle historierne fra fortiden, men tværtimod metodisk og struktureret fokuserer på at træne evnen til at være i nuet.

Alle ville anbefale andre veteraner at tage forløbet, og hovedparten af deltagerne rapporterede om positive ændringer i dagligdagen samt nedgang i symptomer, hvilket ligeledes var den tendens, som fremgik af målingerne på psykologiske og biologiske stressmarkører. Mange syntes, at det kunne have været hjælpsomt at kende til teorierne og teknikkerne inden deres udsendelser.

Erfaringerne fra pilotstudiet er således positive og viser tendenser for, at MBSR kan anvendes til forebyggelse, behandling og rehabilitering af danske soldater.

Mindfulness som behandlingsmetode

Otte ugers intensiv træning i mindfulness er en effektiv behandling af angst og depression. Det viser dansk forskning. Nyt & Sundt har set nærmere på to behandlingsprogrammer, som ifølge videnskabelige undersøgelser virker.

Angst og depression er en del af hverdagen for mange af os. Efterhånden viser stadig flere undersøgelser, at træning i mindfulness er en effektiv behandlingsmetode. Jacob Piet arbejder som klinisk psykolog og ph.d. ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han har forsket og skrevet en ph.d. om anvendelsen af to dokumenterede effektive behandlingsprogrammer Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR) og Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT).

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programmer giver træning i mindfulness som en selvledelsesstrategi til at reducere stress og til bedre at kunne håndtere følelser. En ny forskningsoversigt fra Campbell Collaboration viser, at MBSR-programmer kan være med til at afhjælpe stress og give folk redskaber til bedre at kunne håndtere en travl hverdag.

Stress er blevet en folkesygdom, og det kan have store negative konsekvenser, hvis man er meget stresset, eller hvis det står på over en længere periode. En ny forskningsoversigt fra Campbell Collaboration viser, at MBSR-programmer (Mindfulness Based Stress Reduction) har positive effekter på deltagernes mentale helbred. Dette gælder både deltagernes fysiske og psykiske problemer.

Programmerne har dog størst effekt i forhold til de psykiske lidelser, mens den for de fysiske er mindre udtalt. Psykiske problemer dækker her over angst, depression og stress, og kan variere fra mildere former til at være af mere moderat karakter, men omfatter ikke sværere psykiske lidelser.

The neuroscience of mindfulness

Stress response and wellness

  • Amygdala is the fight or flight center
  • Activation triggers cascade of neural, neuroendocrine, neuroimmune and behavioral responses
  • Chronic activation of this circuitry responsible for effects of stress on health outcomes

Mindfulness Based Stress Relief (MBSR)

Birnie, K., Speca, M., & Carlson, L. E. (2010). Exploring self-compassion and empathy in the context of mindfulness-based stress reduction (MBSR). Stress and Health. Baer,R.A, Carmody,J., & Hunsinger, M. (2012). Weekly change in mindfulness and perceived stress in a mindfulness based stress reduction program. Journal of Clinical Bishop, S. R., What do we really know about mindfulness-based stress reduction?, Psychosomatic Medicine , 64, 71-83.

Carlson LE , Garland SN , Impact of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on sleep, mood, stress and fatigue symptoms in cancer outpatients, Int J Behav Med. 2005; 12(4):278-85. Carlson LE , Speca M , Patel KD , Goodey E , Mindfulness-based stress reduction in relation to quality of life, mood, symptoms of stress, and immune parameters in breast and prostate cancer outpatients, Psychosomatic Medicine,2003 Jul-Aug;65(4):571-81. Carlson LE , Speca M , Patel KD , Goodey E ., Mindfulness-based stress reduction in relation to quality of life, mood, symptoms of stress and levels of cortisol, dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) and melatonin in breast and prostate cancer outpatients, Psychoneuroendocrinology. 2004 May;29(4):448-74.

A systematic review of mechanisms of change in mindfulness-based cognitive therapy in the treatment of recurrent major depressive disorder

Highlights

  • Mindfulness-based cognitive therapy for recurrent major depression
  • A systematic review of 23 clinical trials investigating mechanisms of change
  • MBCT may work according to the theoretically proposed mechanisms.
  • Better designs that can assess greater causal specificity are needed.
  • We provide recommendations for future research.

Background: The investigation of treatment mechanisms in randomized controlled trials has considerable clinical and theoretical relevance. Despite the empirical support for the effect of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) in the treatment of recurrent major depressive disorder (MDD), the specific mechanisms by which MBCT leads to therapeutic change remain unclear.

Objective: By means of a systematic review we evaluate how the field is progressing in its empirical investigation of mechanisms of change in MBCT for recurrent MDD.

Method: To identify relevant studies, a systematic search was conducted. Studies were coded and ranked for quality. Results: The search produced 476 articles, of which 23 were included. In line with the theoretical premise, 12 studies found that alterations in mindfulness, rumination, worry, compassion, or meta-awareness were associated with, predicted or mediated MBCT's effect on treatment outcome. In addition, preliminary studies indicated that alterations in attention, memory specificity, self-discrepancy, emotional reactivity and momentary positive and negative affect might play a role in how MBCT exerts its clinical effects.

Conclusion: The results suggest that MBCT could work through some of the MBCT model's theoretically predicted mechanisms. However, there is a need for more rigorous designs that can assess greater levels of causal specificity. © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license

The effects of amount of home meditation practice in Mindfulness Based Cognitive Therapy on hazard of relapse to depression in the Staying Well after Depression Trial

Few empirical studies have explored the associations between formal and informal mindfulness home practice and outcome in Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT).

In this study ninety-nine participants randomised to MBCT in a multi-centre randomised controlled trial completed self-reported ratings of home practice over 7 treatment weeks. Recurrence of Major Depression was assessed immediately after treatment, and at 3, 6, 9, and 12-months post-treatment. Results identified a significant association between mean daily duration of formal home practice and outcome and additionally indicated that participants who reported that they engaged in formal home practice on at least 3 days a week during the treatment phase were almost half as likely to relapse as those who reported fewer days of formal practice. These associations were independent of the potentially confounding variable of participant-rated treatment plausibility. The current study identified no significant association between informal home practice and outcome, although this may relate to the inherent difficulties in quantifying informal home mindfulness practice. These findings have important implications for clinicians discussing mindfulness-based interventions with their participants, in particular in relation to MBCT, where the amount of participant engagement in home practice appears to have a significant positive impact on outcome.