ÅRHUS FESTUGE 2018

Mindfulnessforeningen står for mange arrangementer til årets festuge i århus.

 

Events og workshops


https://www.facebook.com/events/1140533026112921/

Ved alle events og workshop vil der være tæpper til rådighed
Til salonen vil der være noget at drikke og chips til oplægsholderne
Alle deltagere til events bedes medbringe yogamåtter og afslappet tøj passende til vejret , da det foregår udendørs

Link til de forskellige events kan ses her:


Mindfulness i skolen og i skoven

Samtale, dialog og fælles meditation med erfarne Mindfulness specialister fra Mindfulness foreningen Danmark.
Vi er en Mindfulnessforening og organisation i Danmark der som højeste formål har at skabe nærende praksisfælleskaber for folk der arbejder professionelt med Mindfulness.

Forest bathing

Morgenyoga og mindfulness i skoven

Mindfulness og midlertidighed i skovens salon

 

Du ser aktivitetsplanen for festugen her:

 

 1.jpg    2.jpg    3.jpg

 

Arbejdsgruppe Sundhedsstyrelsen

På sigt arbejder vi således i Mindfulnessforeningen for at opfordre Sundhedsstyrelsen til at

  • Udarbejde nationale retningslinjer for stress på linje med lidelser såsom let til moderat angst og depression
  • Udarbejde referenceprogram for stress, hvori MBSR-programmet indgår som en anbefaling
  • Give mulighed for henvisning med tilskud til MBSR-programmer, som udbydes af godkendte MBSR-lærere.

Vi har i Mindfulnessforeningen nedsat en arbejdsgruppe, som vil arbejde på at planlægge en henvendelse til Sundhedsstyrelsen angående behovet for udarbejdelse af nationale retningslinjer, hvori MBSR indgår som en anbefaling om behandling/forebyggelse i forbindelse med stress, angst og depression. Første del af dette arbejde vil omhandle en kortlægning af de forskellige tilbud til stressramte i Danmark, som helt eller delvist indeholder elementer fra MBSR-programmet.

Dette behov er i lyset af den netop afholdte Stresskonference på Københavns Universitet om muligt blevet endnu mere tydeligt. Der har således i dagene efter konferencen fra både politikere og videnskabsfolk været peget på den stadig stigende forekomst af stress i den danske befolkning med de deraf store menneskelige følger og økonomiske omkostninger.

MINDFULNESS MED MENING

Om MBSR-forløb i et beskæftigelsescenter

Klokken er lidt over otte en tirsdag morgen, jeg er stille og roligt i gang med at gøre undervisningslokalet klart med yogamåtter og meditationspuder. Stearinlys bliver tændt, og jeg sætter mig til rette på meditationspuden som et led i min forberedelse til dagens tema på mindfulnessforløbet. Lidt efter lidt indfinder deltagerne sig, indtager en plads på gulvet eller på en stol, og hyggesnakken breder sig. Da alle er kommet, går vi i gang med dagens første øvelse, som er et mindful check-in, hvor deltagerne trænes i nærværets kunst.

I en årrække har Center for Afklaring og Beskæftigelse 1 i Københavns Kommune tilbudt mindfulnessforløb til en række ledige borgere. Det tog sin begyndelse i 2009, hvor jeg blev deltidsansat som coach i Beskæftigelsescentret og var med til at opbygge en decideret coaching-afdeling med tilbud om forløb til en bred vifte af borgere. Både til ledige fleksjobbere og borgere, som er deltids- eller fuldtidssygemeldte med stress, depression, angst, kroniske smerter eller kroniske sygdomme.

I mit daglige arbejde med coaching af disse borgere startede jeg i det små med at introducere kortere meditationsøvelser og nærværstræning. Borgerne udtrykte begejstring for øvelserne. De kom med tilbagemeldinger om bl.a. større livsglæde og selvforståelse. De opdagede, hvordan de langsomt blev bedre til ikke at identificere sig med deres hæmmende og begrænsende overbevisninger, hvilket var en stor lettelse for dem. Det gav dem en følelse af frihed og medansvar i eget liv, og over tid blev jeg opsat på at videregive mind-fulnesstræningen til en større gruppe borgere, der ville kunne profitere af de forskellige øvelser og træning, som jeg hidtil havde formidlet individuelt. Jeg udarbejdede en del dokumentation omkring mindfulness, evidens, forskning og resultater og præsenterede det for ledelsen. Efter en længere dialog med centerchefen blev idéen solgt, og det store forarbejde kunne begynde. For at have en grundig uddannelse bag mig, når jeg skulle udbyde mindfulnessforløb i offentligt regi, begyndte jeg i 2011 på en professionel uddannelse til mindfulness-MBSR lærer ved Center for Mindfulness i USA, grundlagt af Jon Kabat-Zinn i 1979.

Ny projektafdeling i Mindfulnessforeningen:

FotostressfriungdomDet er med stor glæde, at vi nu har ansøgt og modtaget bevilling på 500.000 kr. fra Undervisningsministeriet til at gennemføre et pilotforskningsprojekt “Stressfri Ungdom”.

Projektet er iværksat og projektstyres af foreningsmedlem og tidl. bestyrelsesmedlem Rikke Braren Lauritzen og vil køre over de næste 2 år i samarbejde med en forsker ved Danmarks Pædagogiske Universitet og lærere og skoleledere på en efterskole i Juelsminde og folkeskole i Silkeborg Kommune.
 
Rikke har allerede i foråret undervist et 8 ugers forforløb i mindfulness for en 8. klasse efterskoleelever og skal nu i samarbejde med ny folkeskole undervise 25 elever i 9. klasse sammen med deres daglige lærer.
 
Undervisningen er udviklet og tilrettelagt af Rikke ud fra MBSR skabelonen og med inspiration fra de to internationale anerkendte skoleprogrammer Mindful Schools fra USA og Mindfulness in Schools (.B) fra Oxford. Udviklingsprojektet består i at afprøve og tilpasse et mindfulness curriculum-baseret skoleprogram til unge skoleelever i samarbejde med deres lærere og med evaluering af forsker ved DPU.

Læs mere: Ny projektafdeling i Mindfulnessforeningen:

MINDFULNESS I DET PSYKOTERAPEUTISKE RUM

I arbejdet med klienter og kursister indgår vores evne og kompetence til nærvær og empati som de såkaldte nonspecifikke faktorer. Fra blandt andet Daniel Stern og fra Carl Rogers’ klientcentrerede terapi ved alle psykoterapeuter, at empati, autenticitet, accept og nuet er helt fundamentale begreber. Det kan de fleste psykoterapeutiske retninger tilslutte sig.

Men ved vi også, at vi som psykoterapeuter kan begynde bevidst at kultivere og udvikle denne evne til nærvær gennem mindfulness og bevidst træning af vores vågne bevidsthed. Dels får vi selv som terapeuter stor glæde af en mindfulnesspraksis, både i forhold til os selv og vores liv og i forhold til stabiliteten i det relationelle, som jo er vores specifikke felt, og dels har vi efterfølgende mulighed for at hjælpe klienten ud fra denne dybere kontakt.

SatipaTThāna – Buddhas lære om mindfulness

Mindfulness er oprindelig en livsvisdom, der blev anvist af en mand ved navn Siddharta Gautama, som levede for 2500 år siden i Nordindien, og som blev kendt som Buddha, den selvoplyste. Denne artikels ærinde er at beskrive essensen af Buddhas lære om mindfulness, som den er blevet formidlet af ham selv i et af de vigtigste skrifter, Māha Satipatthāna Sutta, den store tekst om mindfulness, det bedst kendte buddhistiske meditationssystem om etablering af mindfulness.

I dag ses en voksende interesse for og formidling af en ikke-religiøs mindfulness, blandt andet gennem mindfulness-interventioner som Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) og Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) til reduktion af lidelser som stress, angst, depression, smerter mm. Forfatteren til nærvæ- rende artikel håber – ud fra sin stadig beskedne, men dog flerårige, interesse, studier og praksis af Buddhas lære (dhammā) – at vække en spire til, at andre ønsker at gå på opdagelse i det skatkammer af visdom, der ligger i Buddhas lære, som et vigtigt fundament til forståelse og kultivering af egen mindfulnesspraksis

Invitation til Mindfulnessforeningens Lærerseminar

11 og 12 september 2015

Livslang fordybelse i MBSR - visdom og praksis?

- Hvordan holder vi gejsten og inspirationen til den vedvarende fordybelse i MBSR ved lige - både personligt og fagligt?
- Hvordan støtter og udvikler vi MBSR lærere bedst hinanden i denne proces her i Danmark?

Uffe Damborg Cand. Psyk. og mangeårig Buddhistisk meditationslærer kommer og holder foredrag omkring en vedvarende fordybelse i MBSR.

Etikken er dybt forankret i mindfulness

Af Gitte Bowman Bak, psykolog, PhD, MBSR lærer

billede1I løbet af det seneste 10 år er antallet af videnskabelige undersøgelser, som dokumenterer effekten af mindfulness, mangedoblet, og det er tydeligt, at mindfulness nu har vist sin værdi som et reelt alternativ til traditionel behandling, når vi mennesker skal forsøge at tackle livet med alle de udfordringer, som livet indimellem byder på, bl.a. ifm. stress og sygdomme. Så sent som i sidste uge kunne vi således i det anerkendte britiske videnskabelige tidsskrift, The Lancet, læse de spændende resultater, der viser, at mindfulness virker lige så godt som medicin i forbindelse med at forebygge tilbagefald efter depression.

Læs mere: Etikken er dybt forankret i mindfulness