Bliv medlem

Læs mere om de forskellige former for medlemskaber og bliv medlem.


unnamed

1 marts 2017 har Mindfulness foreningen indgået officielt samarbejde med Excalicare og vil deltage med Mindfulness workshop special designet til Excalicare til deltagerne på sommer camp for kræftramte børn og på søskende camp.

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programmer giver træning i mindfulness som en selvledelsesstrategi til at reducere stress og til bedre at kunne håndtere følelser. En ny forskningsoversigt fra Campbell Collaboration viser, at MBSR-programmer kan være med til at afhjælpe stress og give folk redskaber til bedre at kunne håndtere en travl hverdag.

Stress er blevet en folkesygdom, og det kan have store negative konsekvenser, hvis man er meget stresset, eller hvis det står på over en længere periode. En ny forskningsoversigt fra Campbell Collaboration viser, at MBSR-programmer (Mindfulness Based Stress Reduction) har positive effekter på deltagernes mentale helbred. Dette gælder både deltagernes fysiske og psykiske problemer.

Programmerne har dog størst effekt i forhold til de psykiske lidelser, mens den for de fysiske er mindre udtalt. Psykiske problemer dækker her over angst, depression og stress, og kan variere fra mildere former til at være af mere moderat karakter, men omfatter ikke sværere psykiske lidelser.