Bliv medlem

Læs mere om de forskellige former for medlemskaber og bliv medlem.


unnamed

1 marts 2017 har Mindfulness foreningen indgået officielt samarbejde med Excalicare og vil deltage med Mindfulness workshop special designet til Excalicare til deltagerne på sommer camp for kræftramte børn og på søskende camp.

Anbefalinger

Mindfulnessforeningens anbefalinger til lærerens fortløbende faglige udvikling:

Læreren tilstræber en fortløbende faglig udvikling, herunder:

At tilegne sig viden om den videnskabelige og professionelle udvikling inden for fagområdet og forpligte sig til regelmæssig personlig mindfulness praksis gennem daglig formel og uformel praksis; herunder træning i hatha yoga og andre former for kropsligt forankret bevidsthedstræning, samt deltagelse i retræter.

Regelmæssigt at modtage supervision ved en senior MBSR-lærer, som kan indbefatte:

  • Mulighed for at reflektere over og undersøge egne personlige processer i relation til egen mindfulness praksis og MBSR undervisningserfaring.
  • Fra tid til anden at modtage feedback på egen MBSR undervisning fra en senior lærer gennem videooptagelse eller at supervisor overværer nogle undervisningssessioner, eller ved at man underviser to sammen og sætter tid af til feedback.

At skabe og vedligeholde en kontakt med andre lærere (MBSR-lærer sangha) med henblik på at dele erfaringer og være en del af den fælles læring.

At bibeholde et vedvarende engagement og lyst til refleksion og læring, f.eks. ved at gennemse egne undervisningssessioner på video, samarbejde med andre lærere og jævnligt læse og fordybe sig i relevant litteratur, etc.

Vedvarende at træne og styrke egne evner og forståelse for at undervise i MBSR.

At holde sig up-to-date med førende forskningsresultater indenfor MBSR.

At leve op til de etiske standarder, der findes indenfor egen profession.