Projekter

Samarbejde med Excalicare

1 marts 2017 har Mindfulness foreningen indgået officielt samarbejde med Excalicare og vil deltage med Mindfulness workshop special designet til Excalicare til deltagerne på sommer camp for kræftramte børn og på søskende camp.

Mindfulnessforeningen var i år inviteret til at lave et oplæg på ExcaliCare’s to sommer-Cool Camps for henholdsvis kræftramte unge og deres raske søskende. Disse Cool Camps er baseret på modellen for Terapeutisk Rekreation, hvor det overordnede mål er at øge den unges selvværd, selvtillid og selvstændighed samt at præsentere den unge for strategier til at håndtere og reducere stress. Lone Ross Nylandsted fortæller om sin oplevelse med Cool Camps.

Læs mere

Anbefaling fra mindfulnessforeningen

Mindfulnessforeningen Danmark er en landsdækkende forening for udbredelse af det internationale evidensbaseret 8 ugers interventionsforløb Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) med fokus på kvaliteten. På sigt er det målet at inkludere Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT) med inspiration fra internationale Best Practice-standarder, der danner udgangspunkt for mindfulness-uddannelse på universitetsniveau. Man kan være medlem af vores forening som uddannet Mindfulness- / MBSR-lærer, som certificeret MBSRlærer, som studerende, eller hvis man har interesse i Mindfulness/MBSR.
Vi har 33 uddannede og kompetente Mindfulness-/MBSR-lærere på landsplan og vil derfor kunne indgå i landsdækkende projekter.

Læs mere


FotostressfriungdomDet er med stor glæde, at vi nu har ansøgt og modtaget bevilling på 500.000 kr. fra Undervisningsministeriet til at gennemføre et pilotforskningsprojekt “Stressfri Ungdom”.

Projektet er iværksat og projektstyres af foreningsmedlem og tidl. bestyrelsesmedlem Rikke Braren Lauritzen og vil køre over de næste 2 år i samarbejde med en forsker ved Danmarks Pædagogiske Universitet og lærere og skoleledere på en efterskole i Juelsminde og folkeskole i Silkeborg Kommune.
 
Rikke har allerede i foråret undervist et 8 ugers forforløb i mindfulness for en 8. klasse efterskoleelever og skal nu i samarbejde med ny folkeskole undervise 25 elever i 9. klasse sammen med deres daglige lærer.
 
Undervisningen er udviklet og tilrettelagt af Rikke ud fra MBSR skabelonen og med inspiration fra de to internationale anerkendte skoleprogrammer Mindful Schools fra USA og Mindfulness in Schools (.B) fra Oxford. Udviklingsprojektet består i at afprøve og tilpasse et mindfulness curriculum-baseret skoleprogram til unge skoleelever i samarbejde med deres lærere og med evaluering af forsker ved DPU.
Det endelige produkt vil bestå af et digitalt undervisningsmateriale med web og app til fri brug for alle danske skoler med udførlig lærervejledning.
De implicerede samarbejdspartnere deltager alle i et 8-ugers MBSR med det fokus at fremme lærerens egen mindfulness i relationen med eleverne. Projektet forventes afsluttet i foråret 2017.
Mindfulnessforeningen er projektbærer og følger forløbet gennem en etableret følgegruppe bestående af to bestyrelsesmedlemmer, og foreningens MBSR-lærere benyttes som interne konsulenter.
 
Det første projekt i foreningens regi vil kunne bane vejen for, at vi i fremtiden kanansøge om flere bevillinger til projekter og dermed gøre Mindfulnessforeningen til en central formidler og udvikler af mindfulness-baserede interventioner i Danmark.