MBSR lærere i Danmark

ALICE KJELDSEN

ALICE KJELDSEN

Alice Kjeldsen er sygeplejerske, master i humanistisk sundhedsvidenskab MHH, diplomuddannelse i ledelse og uddannet MBSR lærer hos Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet. Alice har gennem mange år været leder på afsnits – og afdelingsniveau i sundhedsvæsenet.

Læs mere

ANN OSTENFELD-ROSENTHAL

ANN OSTENFELD-ROSENTHAL

Ann Ostenfeld-Rosenthal har en Ph.D. grad i medicinsk antropologi og er uddannet MBSR lærer fra Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Læs mere

BENITA HOLT RASMUSSEN

BENITA HOLT RASMUSSEN

Benita Holt Rasmussen er psykolog og Certificeret MBSR lærer fra Center for Mindfulness, University of Massachussets Medical School. Benita modtager derudover undervisning indenfor Mindfulness-baseret Supervision fra Bangor University.

Læs mere

BERIT LARSEN

BERIT LARSEN

Berit Larsen er psykoterapeut MPF, Coach ICF og uddannet MBSR lærer fra Århus Universitet. Hun har en baggrund som bevægelsespædagog og har her fra lang undervisningserfaring i kropsbevidsthed og bevægelse. Derudover har hun været leder og iværksætter i det private erhvervsliv.

Læs mere

BIRGITTE SALLY

BIRGITTE SALLY

Birgitte Sally er cand. mag. i kommunikation, psykoterapeut, systemisk proceskonsulent og uddannet MBSR-lærer hos Center for Mindfulness, UMASS. Birgitte deltager løbende i retræter og konferencer i hele verden. Hun holder MBSR forløb forår og efterår på Frederiksberg og laver workshops og mindfulness forløb i det danske erhvervsliv.

Læs mere

BIRTHE GAJ NIELSEN

BIRTHE GAJ NIELSEN

Birthe Gaj Nielsen er uddannet MBSR lærer fra Dansk Center for Mindfulness, Aarhus
Universitet. Jeg afholder løbende MBSR-kurser i Esbjerg – samt kurser tilpasset efter behov, bl.a.
mindfulness for børn, unge, par og i virksomheder. Det foregår i eget firmaregi, Mindfitness.

Læs mere

BIRTHE MOKSHA

BIRTHE MOKSHA

Birthe Moksha Jørgensen er initiativtager og formand for Mindfulnessforeningen Danmark, med det ønske om at forene og kvalitetssikre og fordybe mindfulnessbaserede interventioner i Danmark, i en forening båret af ægte mindfulness værdier og fælleskaber. Siden 2011 har Birthe været udd. Mindfulness/ MBSR lærer og er således blandt de første og meget erfarne seniorlærer i DK som er trænet og udd.

Læs mere

CAMILLA HARTVIG NIELSEN

CAMILLA HARTVIG NIELSEN

Camilla Hartvig Nielsen er psykolog, specialist i psykoterapi og uddannet lærer i mindfulness fra Center for Mindfulness ved University of Massachusett’s Medical School. Camilla har egen psykolog klinik, samt en deltidsansættelse i Kræftens Bekæmpelse i København, hvor hun udover almindeligt psykologarbejde afholder løbende mindfulness-kurser for kræftpatienter og deres pårørende.

Læs mere

CARMEN MANEA

CARMEN MANEA

Carmen is a certified Co-Active and ICF coach and qualified mindfulness teacher, who supports motivated human beings in the journey of rediscovering their inner beauty, strength and potential. She has a Master Degree in Organization and Leadership, and worked for more than 10 years in the business sector in global companies as Coca-Cola and LEGO Group, assuming various roles.

Læs mere

CHARLOTTE NORBY

CHARLOTTE NORBY

Jeg er uddannet psykolog i 2002, er autoriseret gennem Psykolognævnet og er Specialist i Psykoterapi. 
Derudover er jeg uddannet MBSR lærer ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Læs mere

CHRISTINA NIELSEN

CHRISTINA NIELSEN

Christina er uddannet MBSR-lærer fra Dansk Center for Mindfulness og har stor interesse i mindfulness i relation til spisning, sport og livet i øvrigt. Hun udbyder: MBSR-forløb, Mindfulde spiseforløb samt individuel kostvejledning til sportsfolk og mennesker med et uafslappet forhold til mad, vægt og krop – hvor opøvelse af det bevidste nærvær bringes ind i samarbejdet.

Læs mere

DAN AAGAARD

DAN AAGAARD

Dan har en daglig egen praksis og deltager i relevante seminar dage på Aarhus Universitet. Herudover deltager Dan på retreats og efteruddannelse, bl.a. deltog Dan i oktober 2016 i et 7 dages MBSR Mind-Body Medicine Program i Athlone Ireland med Saki Santorelli, Florence Meleo-Meyer og Judson Brewer.

Læs mere

DORTHE DJERNIS

DORTHE DJERNIS

Certificeret mindfulnesslærer ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykotraumatologi og klinisk psykologi. På Københavns Universitet arbejder jeg med en PhD indenfor naturbaseret mindfulness.

Læs mere

Dorthe Thostrup Pedersen

Dorthe Thostrup Pedersen

Uddannet sygeplejerske, med terapeutiske efteruddannelser.
MBSR træning fra Massachusetts Medical school, 2009 ”MBSR in mind – Body Medicine” med J. Kabat-Zinn og S. Santorelli.
Jeg blev i 2017 udannet MBSR lærer ved Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet.

Læs mere

EVA BROBY JOHANSEN

EVA BROBY JOHANSEN

Eva Broby Johansen, psykolog, yogalærer, haveterapeut. Arbejder i tiden med MBSR i Terapihaven Nacadia, Hørsholm. Udbyder ligeledes yoga og meditations ferier samt stilhedsretræter. Kan efter aftale bestilles til stilhedsretræter samt MBSR forløb. Sidstnævnte i Nordsjælland, København og omegn.

Læs mere

EVE BENGTA LORENZEN

EVE BENGTA LORENZEN

Eve Bengta Lorenzen er blandt pionererne indenfor Mindfulness. Hun bidrager til undervisning, forskning og udvikling af området i samarbejde med bl.a. Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, Kræftens Bekæmpelse og Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

Læs mere

GITTE BOWMAN BAK

GITTE BOWMAN BAK

Gitte Bak er psykolog, specialist i psykoterapi, og uddannet lærer i mindfulness ved Center for Mindfulness ved University of Massachusetts Medical School. Hun udbyder sammen med Camilla Hartvig Nielsen mindfulness kurser (MBSR) for private og erhvervslivet i Københavnsområdet samt temadage og undervisningsoplæg om mindfulness. Gitte har sammen med Camilla Hartvig Nielsen i 2012-13 bl.a. stået for introduktion af mindfulness i Udenrigsministeriet ifm. ministeriets stresskampagne og afholdt i denne forbindelse 8-ugers mindfulness kurser for grupper af ministeriets medarbejdere.

Gitte har foruden sin private virksomhed en deltidsansættelse som rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, hvor hun bl.a. laver mindfulness undervisning til kræftpatienter. Interessen for mindfulness rækker langt tilbage, og foruden egen meditationspraksis deltager Gitte løbende i kurser, uddannelse og retreats rundt omkring i verden og har i 2016 afsluttet en yogalærer uddannelse RYT 200. Gitte er medlem af bestyrelsen i Mindfulnessforeningen samt medlem af Dansk Psykologforening.

Kontakt Gitte på mail@bakmindfulness.dk eller tlf 26245499.

Læs mere

HANNE RAVN

HANNE RAVN

Hanne er oprindelig uddannet sygeplejerske, zoneterapeut og massageterapeut. Hun har tillige en 4 årig psykoterapeutisk uddannelse fra Institut for Integral Psykologi. Er certificeret MBSR underviser fra Århus Universitet. I mange år har Hanne været leder af afklaringsforløbet ”Det Hele Menneske”, Daghøjskolen Gimle, Århus.

Læs mere

HELGA FRIIS THORSTEIN

HELGA FRIIS THORSTEIN

Helga Friis Thorstein er uddannet MBSR-lære ved Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet og Center for Mindfulness UMASS Medical School USA. Hun er undervist af bl.a. Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Florence Meleo-Meyer, Christina Feldmann, Bob Stahl, Lone Overby Fjorback, Jacob Piet, Rikke Braren Lauritzen og Birthe Moksha.

Læs mere

HELLE MARKER

HELLE MARKER

Helle Marker arbejder med MBSR og yoga i Indre ro i Odense. Hun er Cand.mag. i Europæisk Etnologi, Hatha-yogalærer og MBSR-instruktør.

Læs mere

KENAN HANSEN

KENAN HANSEN

Kenan Hansen er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, uddannet i kognitiv terapi og uddannet MBSR-lærer ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA. Kenan har mange års meditationspraksis bag sig og deltager løbende i kurser/retræter i Danmark og udlandet – bl.a. Shambhala Meditation Center og Plum Village i Frankrig og Vipassana International Academy i Indien.

Læs mere

KIM HENRIKSEN

KIM HENRIKSEN

Kim er leder af www.kimhenriksen.dkkimhenriksen99@gmail.com, tel 71319895, Ekkodalen 12 st, 8600, Silkeborg og uddannet MBSR lærer fra Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet.

Læs mere

KIT APPELT

KIT APPELT

Kit Appelt er psykolog, certificeret og uddannet som MBSR underviser ved Center for Mindfulness, UMASS i 2006, og har siden hvert år deltaget i videnskabelige konferencer samt videreuddannelse samme sted. Kit har undervist i MBSR 8-ugers forløb siden 2006.

Læs mere

LISA KLINT

LISA KLINT

Lisa er leder gennem 20 år, heraf 10 år som selvstændig konsulent med fokus på organisations-og forretningsudvikling. Siden 2012 har Lisa specialiseret sig i personlig udvikling, trivsel og har mere end 500 1:1 sessioner om året, og underviser løbende ledere og stressramte, sygemeldte borgere i stresshåndtering, mindfulness og konflikthåndtering.

Læs mere

LISBETH STAMPE FRØLICH

LISBETH STAMPE FRØLICH

Lisbeth Stampe Frølich er uddannet i MBSR fra Center for Mindfulness Århus Universitet og University of Massachusetts Medical School samt i MBKT fra Oxford Universitet (Mark Williams, Antonia Sumbundu).

Læs mere

LONE FJORBACK

LONE FJORBACK

Lone Overby Fjorback er leder af Dansk Center for Mindfulness www.mindfulness.au.dk, der er et forskningscenter på Aarhus Universitet, som gennem evidensbaserede kurser, internationalt certificerede uddannelser, forskning, formidling og debat vil fremme Mindfulness, Compassion & Performance på individ-, organisations-, og samfundsniveau.
Dansk Center for Mindfulness har kurser og uddannelser i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR), Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) og Compassion Cultivation Training (CCT) samt Mindfulness til børn og unge. Vi forsker i de psykologiske og fysiologiske mekanismer for stress og stressreduktion, så vi som samfund kan blive klogere på, hvordan vi bedst fremmer den mentale sundhed. Vi har adgang til state-of-the-art forskningsmetoder og samarbejder med verdens førende forskningsinstitutioner inden for Mindfulness, Compassion, mental sundhed, stress, angst og depression. 
Lone er Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer og MBSR-teacher trainer. Hun er forfatter til bøgerne Mindfulness, PsykiatriFonden og Må jeg hjælpe dig- fri af depression, Gads forlag og medvirkende i dokumentarfilm om MBSR til voksne ’Mindful Medicin’ og unge ’Styr på det hele’, til begge film er der online programmer se mind-online.dk

Læs mere

MARIANN KEIS

MARIANN KEIS

Mariann Keis er uddannet psykolog ved Århus Universitet, er siden uddannet specialist i psykoterapi. Hun er MBKT-instruktør ved Mark Williams, Oxford University og uddannet MBSR-lærer fra Århus Universitet og Massachusetts University Medical Center.

Læs mere

MERETHE PALMGREN MORGEN

MERETHE PALMGREN MORGEN

Merethe er Exam. psykoterapeut, coach og certificeret MBSR lærer fra Center for Mindfulness, UMASS, USA. Siden 2013 har hun afholdt MBSR forløb i både privat og offentlig regi. Merethe har specialiseret sig indenfor områder hvor kroppen har en central rolle som fx. stress, angst, depression og kroniske smerter.

Læs mere

MIA HERSKIND

MIA HERSKIND

Mia Herskind, psykolog, ph.d., kropsorienteret terapeut og MBSR-lærer i Mindthebody.

Grundlagde i 2008, Mindthebody, en stressreduktionsklinik, som er en del af Klinikfællesskabet Tværfaglig Psykoterapeutisk Klinik, der ligger centralt i Gentofte. 

Navnet Mind The  Body er en påmindelse om den store betydning det har, for vores trivsel og glæde, at vi husker på, at vi er vores krop. Ofte er det lang tid siden vi har taget os selv ved hånden, siddet stille og rettet opmærksomheden mod hvordan det er at være hjemme hos os selv. Det træner vi i mindthebody gennem mindfulness, kropsøvelser og ikke dømmende refleksion. Jon Kabat Zinn bruger udtrykket ‘to rebody’, for at fremhæve denne vending mos kroppen. 

Jeg uddannede mig til MBSR lærer på Center for Mindfulness, Massachusetts University, Medical  Center. Mine lærere var blandt andre Saki Santorelli, Florence Meleo-Meyer, Bob Stahl, Lynn Koerbel og Judson Brewer. 

Jeg har undervist mere end 15 MBSR forløb og flere fortsætterforløb..

 

Læs mere

MIE GLUD

MIE GLUD

Mie Glud Pedersen er uddannet psykomotoriske terapeut, dap (tidl. kaldet afspændingspædagog) samt mindfulnesslærer v/ Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School og har desuden en neuropædagogisk efteruddannelse.

Læs mere

MONA AAGAARD MADSEN

MONA AAGAARD MADSEN

Uddannet MBSR- lærer ved Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet og Center for Mindfulness, UMASS Medical School, USA. Undervist af bl.a. Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Melissa Myozen Blacker, David Rynick, Carolyn West, Lone Overby Fjorbak og Jacob Piet.

Læs mere

NIELS ESTRUP

NIELS ESTRUP

Niels Estrup er Certificeret Mindfulness Instruktør, uddannet ved forskningsunderviser Henrich Johansen. Herefter tog Niels sin videreuddannelse som MBSR-lærer (Mindfulnessbaseret stressreduktion) på Dansk Center for Mindfulness under Århus universitet.
 
Niels Estrup udbyder løbende 8 ugers MBSR hold i Næstved for private og erhvervsdrivende. Samtidigt har han et samarbejde med Scala Fitness, hvor han underviser centerets medlemmer i Mindfulness Meditation, for at træne den mentale sundhed i kombination med den fysiske træning. 
Niels Estrup har også arbejdet med elitesvømmere i Næstved med fokus på at styrke deres mentale tilstand og forbedre deres resultater. 
 
 

Læs mere

NINA EKMAN

NINA EKMAN

Nina Ekman, psykolog, udbyder MBSR-forløb i København (er p.t. bosiddende i Frankrig)

Læs mere

SIGNE GLAHN

SIGNE GLAHN

Signe Glahn er uddannet MBSR lærer fra Center for Mindfulness, Umass Medical School i Massachusetts. Hun har modtaget undervisning fra lærere som Florence Meleo-Meyer, Christiane Wolf, Carolyn West og Anne Twohig og deltaget i retreats ledet af blandt andet Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli og John Peacock.

Læs mere

SOLVEIG ASMUSSEN

SOLVEIG ASMUSSEN

Solveig er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og journalist og har undervist 15 år i almindelige skolefag samt på en medielinje. Solveig har de seneste år også fungeret som konsulent i skoleverden, hvor hun har hjulpet til med forskelligartede opgaver som f.eks. facilitering af gruppeprocesser for lærere, mindfulnessbaserede konfliktløsningskurser til indskolingsbørn og deres lærere, samt faglige turbo-hold for særligt interesserede elever.

Læs mere

STELLA LÜTZER

STELLA LÜTZER

Stella Bjerregaard Lützer, socionom med terapeutisk efteruddannelse. Uddannet MBSR-lærer i 2008 ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, har gennemført MBSR Teacher Training ved University of Wales, mindfulness-baseret misbrugsbehandling (MBRP) v. University of Washington og en række kortere kurser.

Læs mere

TANJA KROGH-BRANDT

TANJA KROGH-BRANDT

Tanja er uddannet fra Aarhus Universitet og Center for Mindfulness, UMASS University og Massachusetts Medical School, USA. Tanja er oprindelig uddannet autoriseret ergoterapeut i 2002 og har arbejdet i sundhedsbranchen på sygehuse og i kommuner gennem de sidste 15 år.

Læs mere

TINA HENRIETTE CHRISTENSEN

TINA HENRIETTE CHRISTENSEN

Tina Henriette Christensen har i mange år arbejdet med stress-reduktion for voksne og unge. Tina er uddannet MBSR-lærer fra Aarhus Universitet. Hun er desuden uddannet coach og udviklingskonsulent, og har som leder og ingeniør igennem mange år arbejdet med udvikling af mennesker.

Læs mere

TOVE HANSEN

TOVE HANSEN

Jeg er uddannet læge og har i 35 år været selvstændig praktiserende læge med egen praksis i Hadsten og uddannet MBSR-lærer fra Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet www.mindfulness.au.dk. Endvidere har jeg en 2 årig uddannelse i Kognitiv terapi, som jeg har haft megen glæde af i mit daglige lægearbejde.

Læs mere

TOVE MØRKØV KRISTIANSEN

TOVE MØRKØV KRISTIANSEN

Socialrådgiver, psykoterapeut, MPF, uddannet MBSR lærer fra Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. Tove er desuden specialiseret underviser i mindfulness-baseret misbrugsbehandling (MBRP) via en række kurser udbudt af bl.a. University of Washington.

Læs mere

VINNI KORSHØJ ANDERSEN

VINNI KORSHØJ ANDERSEN

Uddannet MBSR- lærer ved Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet. Certificeret mindfulness instruktør ved Heinrich Johansen, Uddannet  NLP coach. Har modtaget  undervisning ved Jon Kabat-Zin, Saki Santorelii, Jan Landry, Bob Stahl, Martin Aylward, Lone Fjordbak, Jacob Piet, Jens-Erik Risom og Helen Gamborg og Uffe Damgård. 

Læs mere