MBSR lærere i Danmark

ALICE KJELDSEN

ALICE KJELDSEN

Alice Kjeldsen er sygeplejerske, master i humanistisk sundhedsvidenskab MHH, diplomuddannelse i ledelse og uddannet MBSR lærer hos Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet. Alice har gennem mange år været leder på afsnits – og afdelingsniveau i sundhedsvæsenet.

Læs mere

ANETTE RAVN

ANETTE RAVN

Jeg hedder Anette Ravn, jeg bor i Skørping i Nordjylland. Jeg har haft mit eget firma siden 2004, hvor jeg afholder kurser, workshops, foredrag, 1:1 sessioner, grundforløb i meditation og ikke mindst MBSR-forløb forår og efterår.

Læs mere

BENITA HOLT RASMUSSEN

BENITA HOLT RASMUSSEN

Benita Holt Rasmussen er psykolog og Certificeret MBSR lærer fra Center for Mindfulness, University of Massachussets Medical School. Benita er Mindfulness supervisor uddannet fra Bangor University i England.
Benita underviser ikke i øjeblikket 8-ugers MBSR forløb i privat regi.

Læs mere

BENTE PEDERSEN

BENTE PEDERSEN

Bente Pedersen er sygeplejerske og har mange års ledererfaring fra behandlingspsykiatrien. Bente har en Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab MHH, en systemisk lederuddannelse og er uddannet MBSR-lærer ved Dansk Center for Mindfulness.

Læs mere

BERIT LARSEN

BERIT LARSEN

Berit Larsen er psykoterapeut MPF, Coach ICF og uddannet MBSR lærer fra Århus Universitet. Hun har en baggrund som bevægelsespædagog og har her fra lang undervisningserfaring i kropsbevidsthed og bevægelse. Derudover har hun været leder og iværksætter i det private erhvervsliv.

Læs mere

BIRGITTE SALLY

BIRGITTE SALLY

Birgitte Sally er cand. mag. i kommunikation, psykoterapeut, systemisk proceskonsulent og uddannet MBSR-lærer hos Center for Mindfulness, UMASS. Birgitte deltager løbende i retræter og konferencer i hele verden. Hun holder MBSR forløb forår og efterår på Frederiksberg og laver workshops og mindfulness forløb i det danske erhvervsliv.

Læs mere

BIRTHE GAJ NIELSEN

BIRTHE GAJ NIELSEN

Birthe Gaj Nielsen er uddannet MBSR lærer fra Dansk Center for Mindfulness, Aarhus
Universitet. Jeg afholder løbende MBSR-kurser i Esbjerg – samt kurser tilpasset efter behov, bl.a.
mindfulness for børn, unge, par og i virksomheder. Det foregår i eget firmaregi, Mindfitness.

Læs mere

BIRTHE MOKSHA

BIRTHE MOKSHA

Birthe Moksha Jørgensen er initiativtager og formand for Mindfulnessforeningen Danmark, med det ønske om at forene og kvalitetssikre og fordybe mindfulnessbaserede interventioner i Danmark, i en forening båret af ægte mindfulness værdier og fælleskaber. Siden 2011 har Birthe været udd. Mindfulness/ MBSR lærer og er således blandt de første og meget erfarne seniorlærer i DK som er trænet og udd.

Læs mere

CAMILLA HARTVIG NIELSEN

CAMILLA HARTVIG NIELSEN

Camilla Hartvig Nielsen er psykolog, specialist i psykoterapi og uddannet lærer i mindfulness fra Center for Mindfulness ved University of Massachusett’s Medical School. Camilla har egen psykolog klinik, samt en deltidsansættelse i Kræftens Bekæmpelse i København, hvor hun udover almindeligt psykologarbejde afholder løbende mindfulness-kurser for kræftpatienter og deres pårørende.

Læs mere

CAMILLA MARCINKOWSKI

CAMILLA MARCINKOWSKI

Jeg underviser i MBSR ved Dansk Center for Mindfulness og afholder kurser og workshops for offentlige og private. Jeg er uddannet yogalærer i New York og MBSR-lærer fra Aarhus Universitet/ Brown University. Jeg underviser både på engelsk og dansk. 

Læs mere

CHARLOTTE NORBY

CHARLOTTE NORBY

Jeg er uddannet psykolog i 2002, er autoriseret gennem Psykolognævnet og er Specialist i Psykoterapi. 
Derudover er jeg uddannet MBSR lærer ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Læs mere

CHRISTINA NIELSEN

CHRISTINA NIELSEN

Christina er uddannet MBSR-lærer fra Dansk Center for Mindfulness og har stor interesse i mindfulness i relation til spisning, sport og livet i øvrigt. Hun udbyder: MBSR-forløb, Mindfulde spiseforløb samt individuel kostvejledning til sportsfolk og mennesker med et uafslappet forhold til mad, vægt og krop – hvor opøvelse af det bevidste nærvær bringes ind i samarbejdet.

Læs mere

DORTHE DJERNIS

DORTHE DJERNIS

Certificeret mindfulnesslærer ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykotraumatologi og klinisk psykologi. På Københavns Universitet arbejder jeg med en PhD indenfor naturbaseret mindfulness.

Læs mere

Dorthe Thostrup Pedersen

Dorthe Thostrup Pedersen

Uddannet sygeplejerske, med terapeutiske efteruddannelser.
MBSR træning fra Massachusetts Medical school, 2009 ”MBSR in mind – Body Medicine” med J. Kabat-Zinn og S. Santorelli.
Jeg blev i 2017 udannet MBSR lærer ved Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet.

Læs mere

EVA BROBY JOHANSEN

EVA BROBY JOHANSEN

Eva Broby Johansen, psykolog, yogalærer, haveterapeut. Arbejder i tiden med MBSR i Terapihaven Nacadia, Hørsholm. Udbyder ligeledes yoga og meditations ferier samt stilhedsretræter. Kan efter aftale bestilles til stilhedsretræter samt MBSR forløb. Sidstnævnte i Nordsjælland, København og omegn.

Læs mere

EVE BENGTA LORENZEN

EVE BENGTA LORENZEN

Eve Bengta Lorenzen er en af pionererne i arbejdet med både MBSR og Mindful Self-Compassion.

Hun bidrager til undervisning, forskning og udvikling af området i samarbejde med bl.a. Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, Kræftens Bekæmpelse og Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

Et arbejde der bl.a. har resulteret i udviklingen af MCPM – Mindful Compassion & Pain Management.


Eve er uddannet og Certificeret ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, i USA. Hun har skrevet adskillige Bøger om Mindfulness og udarbejdet en lang række Cd’er med Mindfulness Meditation. 

Eve grundlagde i 2006 Mindfullife Institute, en forskningsinvolveret undervisnings- og uddannelsesvirksomhed indenfor mindfulness-baseret intervention.

Mindfullife tilbyder kurserretreats og uddannelse i Danmark og i udlandet. Herunder efteruddannelse af MBSR Instruktører og andet sundhedsfagligt personale.

Eve Bengta Lorenzen har en rig personlig, erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund, samt mere end 30 års erfaring med undervisning og meditation.

Læs mere på mindfullife.dk

Læs mere

GITTE BOWMAN BAK

GITTE BOWMAN BAK

Gitte Bak er psykolog, specialist i psykoterapi, og uddannet lærer i mindfulness ved Center for Mindfulness ved University of Massachusetts Medical School. Hun udbyder mindfulness kurser (MBSR) for private og erhvervslivet i Københavnsområdet samt temadage og undervisningsoplæg om mindfulness. Gitte har sammen med Camilla Hartvig Nielsen i 2012-13 bl.a. stået for introduktion af mindfulness i Udenrigsministeriet ifm. ministeriets stresskampagne og afholdt i denne forbindelse 8-ugers mindfulness kurser for grupper af ministeriets medarbejdere.

Gitte har egen psykologpraksis  for klienter med lægehenvisning på Nørrebro og er desuden partner i Psykologcentret Trekanten. Gitte var i 2008-2020 ansat som rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, hvor hun bl.a. tilbød en række mindfulness kurser til kræftpatienter og deres pårørende. Interessen for mindfulness rækker langt tilbage, og foruden egen meditationspraksis deltager Gitte løbende i kurser, uddannelse og retreats rundt omkring i verden og har i 2016 afsluttet en yogalærer uddannelse RYT 200. Gitte er medlem af bestyrelsen i Mindfulnessforeningen samt medlem af Dansk Psykologforening.

Kontakt Gitte på bowmanbak@me.com eller tlf 26245499.

Læs mere

HANNE RAVN

HANNE RAVN

Hanne er oprindelig uddannet sygeplejerske, zoneterapeut og massageterapeut. Hun har tillige en 4 årig psykoterapeutisk uddannelse fra Institut for Integral Psykologi. Er certificeret MBSR underviser fra Århus Universitet. I mange år har Hanne været leder af afklaringsforløbet ”Det Hele Menneske”, Daghøjskolen Gimle, Århus.

Læs mere

HELLE MARKER

HELLE MARKER

Helle Marker arbejder med MBSR og yoga i Indre ro i Odense. Hun er Cand.mag. i Europæisk Etnologi, Hatha-yogalærer og MBSR-instruktør.

Læs mere

KENAN HANSEN

KENAN HANSEN

Kenan Hansen er autoriseret psykolog (psykisksundhed.dk), specialist i psykoterapi og uddannet i kognitiv terapi. Kenan blev uddannet som MBSR-lærer i 2011 ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA og han er en af de første i DK der begyndte at holde kurser i MBSR.

Læs mere

KIT APPELT

KIT APPELT

Kit Appelt er psykolog, certificeret og uddannet som MBSR underviser ved Center for Mindfulness, UMASS i 2006, og har siden hvert år deltaget i videnskabelige konferencer samt videreuddannelse samme sted. Kit har undervist i MBSR 8-ugers forløb siden 2006.

Læs mere

LISA KLINT

LISA KLINT

Lisa er leder gennem 25 år, heraf 10 år som selvstændig konsulent med fokus på organisations-og forretningsudvikling. Siden 2012 har Lisa specialiseret sig i personlig udvikling, trivsel og har mere end 500 1:1 sessioner om året, og underviser løbende ledere og stressramte, sygemeldte borgere i stresshåndtering, mindfulness og mental sundhed. Lisa underviser fast i mindfulness både online og med fremmøde og har været tilknyttet som MBSR underviser i IBBIS projektet.

Læs mere

LISBETH STAMPE FRØLICH

LISBETH STAMPE FRØLICH

Lisbeth Stampe Frølich er psykolog og certificeret MBSR lærer fra Brown University og Dansk Center for Mindfulness Århus Universitet samt uddannet i MBKT fra Oxford Universitet.

Læs mere

LONE FJORBACK

LONE FJORBACK

Lone Overby Fjorback er leder af Dansk Center for Mindfulness www.mindfulness.au.dk, der er et forskningscenter på Aarhus Universitet, som gennem evidensbaserede kurser, internationalt certificerede uddannelser, forskning, formidling og debat vil fremme Mindfulness, Compassion & Performance på individ-, organisations-, og samfundsniveau.
Dansk Center for Mindfulness har kurser og uddannelser i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR), Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) og Compassion Cultivation Training (CCT) samt Mindfulness til børn og unge. Vi forsker i de psykologiske og fysiologiske mekanismer for stress og stressreduktion, så vi som samfund kan blive klogere på, hvordan vi bedst fremmer den mentale sundhed. Vi har adgang til state-of-the-art forskningsmetoder og samarbejder med verdens førende forskningsinstitutioner inden for Mindfulness, Compassion, mental sundhed, stress, angst og depression. 
Lone er Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer og MBSR-teacher trainer. Hun er forfatter til bøgerne Mindfulness, PsykiatriFonden og Må jeg hjælpe dig- fri af depression, Gads forlag og medvirkende i dokumentarfilm om MBSR til voksne ’Mindful Medicin’ og unge ’Styr på det hele’, til begge film er der online programmer se mind-online.dk

Læs mere

MAI MILES FRANDSEN

MAI MILES FRANDSEN

Mai er uddannet er psykiatrisk sygeplejerske og uddannet MBSR-lærer ved Center for Mindfulness, UMASS Medical School, USA. Undervist af Saki Santorelli, Carolyn West, Judson Brewer, Florence Meleo-Meyer og Bob Stahl. Har boet i Kuwait i de siden 2013 og er i denne periode uddannet og blevet certificeret som MBSR lærer. Har i de sidste 3 år dedikeret sit liv til at undervise MBSR og mindfulness i Kuwait og har undervist 15 MBSR hold med mennesker fra mange forskellige nationaliteter og kulturer. 

Læs mere

MARIANN KEIS

MARIANN KEIS

Mariann Keis er uddannet psykolog ved Århus Universitet, er siden uddannet specialist i psykoterapi. Hun er MBKT-instruktør ved Mark Williams, Oxford University og uddannet MBSR-lærer fra Århus Universitet og Massachusetts University Medical Center.

Læs mere

MERETHE PALMGREN MORGEN

MERETHE PALMGREN MORGEN

Merethe er Exam. psykoterapeut, coach og certificeret MBSR lærer fra Center for Mindfulness, UMASS, USA. Siden 2013 har hun afholdt MBSR forløb i både privat og offentlig regi. Merethe har specialiseret sig indenfor områder hvor kroppen har en central rolle som fx. stress, angst, depression og kroniske smerter.

Læs mere

MIA HERSKIND

MIA HERSKIND

Mia Herskind, MBSR-lærer, selvstændig psykolog, ph.d., kropsorienteret terapeut i Mindthebody, samt ekstern lektor på DPU, Århus Universitet.

Mia grundlagde Mindthebody i 2008, en stressreduktionsklinik, som er en del af Klinikfællesskabet Tværfaglig Psykoterapeutisk Klinik, der ligger centralt i Gentofte. Mindthebody har fra 1. februar 2020 også lokaler i Birkerød.  Mia havde tidligere et lektorat i Kropspsykologi på DPU, Århus Universitet, hvor hun blandt andet forskede i Mindfulness. 

Mia er uddannet MBSR-lærer ved Center for Mindfulness, Massachusetts University, Medical Center. Hendes primære lærere var Saki Santorelli, Florence Meleo Meyer, Bob Stahl, Lynn Koerbel og Judson Brewer. Hun  undervist i MBSR siden 2015 og er i dag en erfaren MBSR lærer med erfaring fra næsten 20 MBSR forløb. 

‘Mind The Body’ fremhæver betydningen af at vende opmærksomheden mod kroppen. Kabat Zinn bruger udtrykket ‘to rebody’, for at fremhæve denne betydning. Det er ofte lang tid siden vi har taget os selv ved hånden og været ‘hjemme’ hos os selv. Et MBSR kursus lægger stor vægt på, vi bliver fortrolige med hvad kroppen og dens sansninger fortæller os. 

Læs mere

MIE GLUD

MIE GLUD

Mie Glud Pedersen er uddannet psykomotorisk terapeut samt mindfulnesslærer v/ Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School.
Mie har specialiseret sig i Mindfulness på Arbejdspladsen og er certificeret Ready to Teach in the Workplace v/ Oxford Mindfulness Centre.

Læs mere

MONA AAGAARD MADSEN

MONA AAGAARD MADSEN

Uddannet MBSR- lærer ved Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet og Center for Mindfulness, UMASS Medical School, USA. Undervist af bl.a. Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Melissa Myozen Blacker, David Rynick, Carolyn West, Lone Overby Fjorbak og Jacob Piet.

Læs mere

RASMUS GLENSBO

RASMUS GLENSBO

Jeg er oprindeligt uddannet skibsfører, og har i en årrække beskæftiget mig med undervisning på de maritime officersuddannelser. Siden 2012 har jeg været bosiddende i Nuuk, Grønland, hvor jeg ligeledes beskæftiger mig med voksenundervisning. Jeg har i perioden 2018-2020 uddannet mig som MBSR lærer ved Institute for Mindfulness-Based Approaches i Tyskland, med det håb at kunne hjælpe med at udbrede kendskabet til mindfulness i Grønland.

Læs mere

SIGNE GLAHN

SIGNE GLAHN

Signe Glahn er uddannet MBSR lærer fra Center for Mindfulness, Umass Medical School i Massachusetts. Hun har modtaget undervisning fra lærere som Florence Meleo-Meyer, Christiane Wolf, Carolyn West og Anne Twohig og deltaget i retreats ledet af blandt andet Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli og John Peacock.

Læs mere

SILVIA HANSEN

SILVIA HANSEN

Jeg er uddannet MBSR lærer fra Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet og fra University of Massachusetts Medical School, USA. Oprindelig er jeg Professionsbachelor i ergoterapi, desuden psykoterapeut.

Læs mere

STELLA LÜTZER

STELLA LÜTZER

Stella Bjerregaard Lützer, socionom med terapeutisk efteruddannelse. Uddannet MBSR-lærer i 2008 ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, har gennemført MBSR Teacher Training ved University of Wales, mindfulness-baseret misbrugsbehandling (MBRP) v. University of Washington og en række kortere kurser.

Læs mere

TANJA KROGH-BRANDT

TANJA KROGH-BRANDT

Tanja er uddannet fra Aarhus Universitet og Center for Mindfulness, UMASS University og Massachusetts Medical School, USA. Tanja er oprindelig uddannet autoriseret ergoterapeut i 2002 og har arbejdet i sundhedsbranchen på sygehuse og i kommuner gennem de sidste 15 år.

Læs mere

TINA HENRIETTE CHRISTENSEN

TINA HENRIETTE CHRISTENSEN

Tina Henriette Christensen har i mange år arbejdet med stress-reduktion for voksne og unge. Tina er uddannet MBSR-lærer fra Aarhus Universitet. Hun er desuden uddannet coach og udviklingskonsulent, og har som leder og ingeniør igennem mange år arbejdet med udvikling af mennesker.

Læs mere

TOVE HANSEN

TOVE HANSEN

Jeg er uddannet læge og har i 35 år været selvstændig praktiserende læge med egen praksis i Hadsten og uddannet MBSR-lærer fra Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet www.mindfulness.au.dk. Endvidere har jeg en 2 årig uddannelse i Kognitiv terapi, som jeg har haft megen glæde af i mit daglige lægearbejde.

Læs mere

TOVE MØRKØV KRISTIANSEN

TOVE MØRKØV KRISTIANSEN

Socialrådgiver, psykoterapeut, MPF, uddannet MBSR lærer fra Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. Tove er desuden specialiseret underviser i mindfulness-baseret misbrugsbehandling (MBRP) via en række kurser udbudt af bl.a. University of Washington.

Læs mere

VINNI KORSHØJ ANDERSEN

VINNI KORSHØJ ANDERSEN

Uddannet MBSR- lærer ved Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet. Certificeret mindfulness instruktør ved Heinrich Johansen, Uddannet  NLP coach. Har modtaget  undervisning ved Jon Kabat-Zin, Saki Santorelii, Jan Landry, Bob Stahl, Martin Aylward, Lone Fjordbak, Jacob Piet, Jens-Erik Risom og Helen Gamborg og Uffe Damgård. 

Læs mere