EXCALICARE

SAMARBEJDE MED

EXCALICARE

1 marts 2017 har Mindfulness foreningen indgået officielt samarbejde med Excalicare og vil deltage med Mindfulness workshop special designet til Excalicare til deltagerne på sommer camp for kræftramte børn og på søskende camp.

Mindfulnessforeningen var i år inviteret til at lave et oplæg på ExcaliCare’s to sommer-Cool Camps for henholdsvis kræftramte unge og deres raske søskende. Disse Cool Camps er baseret på modellen for Terapeutisk Rekreation, hvor det overordnede mål er at øge den unges selvværd, selvtillid og selvstændighed samt at præsentere den unge for strategier til at håndtere og reducere stress. Lone Ross Nylandsted fortæller om sin oplevelse med Cool Camps.

BESØG PÅ EXCALICARE