EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING – D. 10. DECEMBER 2018

REFERAT AF MØDE

Ifm. bestyrelsesmøde d. 10. december blev afholdt Ekstraordinær generalforsamling. Det konstateres, at mødet er kaldt ind rettidigt – Hanne Ravn stiller op til bestyrelsen og fortæller lidt om sig selv. Hanne blev valgt enstemmigt. Mie Glue Pedersen er opstillet til suppleant og hun blev valgt enstemmigt.

Mange venlige hilsner,
Gitte