BIRTHE MOKSHA

Birthe Moksha Jørgensen er initiativtager og formand for Mindfulnessforeningen Danmark, med det ønske om at forene og kvalitetssikre og fordybe mindfulnessbaserede interventioner i Danmark, i en forening båret af ægte mindfulness værdier og fælleskaber. Siden 2011 har Birthe været udd. Mindfulness/ MBSR lærer og er således blandt de første og meget erfarne seniorlærer i DK som er trænet og udd. MBSR-lærer fra Center for Mindfulness, Massachusetts University, Medical Center. Har bla modtaget undervisning af Florence Meleo Meyer, Melissa Blacker, Antonia Sumbundo, Ferris Urbanowski ,Christina Feldmann, Christoffer Titmuss, Lone Fjordback og Elana Rosenbaum og deltaget i retræter med bla Jon Kabat Zinn og Saki Santoreli.

I de sidste 8 år har Birthe undervist i det internationale anerkendte 8 ugers program MBSR ,og i det Interpersonel Mindfulness, IMP både til private og til virksomheder, i projekter med udsatte unge på SOSU skolen Århus. Birthe tilbyder Mindfulness efterudd og supervision til professionelle sundhedsfagfolk og mindfulnesslærere, og mindfulness på virksomheder, retræter, Cityretræter i Århus og Kbh.

Birthe er aut sygeplejerske og psykoterapeut og supervisior med mange års erfaring fra distrikts- og socialpsykiatri, herunder med traumatiserede i Dansk Røde kors Asyl, og mindfulness projekt med bla.misbruger og psykisk syge i Århus kommune. Undervisningen i Mindfulness baserede intervention og individuel psykoterapi bygger på egen meditationspraksis og egen udvikling i mere end 25 år inspireret at Bob Mores træning og Specular og Teravada Buddhismen og livet . Birthe er indehaver af Mindfulness og Psykoterapi Århus Ryesgade 29, 3 se mere på www.moksha.nu og MindfulnessÅrhus

F icon

Mindfulness & Psykoterapi Århus Ryesgade 29 3 tv

Birthe Moksha Psykoterapeut & Supervisor MPF Specular, aut.Sygeplejerske
CERTIFICERET Mindfulness/ MBSR/ IMP lærer Center for Mindfulness, Universitetet i Massachusetts USA, og Dansk Center for Mindfulness Århus Universitet. Forløb hos Birthe Moksha er internationalt evidensbaseret forløb og er adgangsgivende til Mindfulness udd, på universitet, mm

MBSR 

Hold 50 start den 11 sept kl 16.00
30 timer, 8 mødegange a 2,5 time plus en hel dag Start: 11.9 kl. 16.00-19.00Tid: kl.16:00-18:30
Dato: 18.9, 2.10, 23.10, 30.10, 6.11, 13.11, 20.11, Plus den 3.11.2018 stilhedsdag fra kl 9-16.15I alt 30 timer pris 3500 kr for behandlingsforløb/ undervisningsforløb.

Ved Stress, angst, depression og stress relaterede symptomer er der videnskabelig evidens for MBSR programmet og sundheds styrelsen anbefaler Mindfulness til Stress. Både for raske og syge.
Mindfulness Mindfulness Baseret Stress reduktion , evidensbaseret behandlings/ undervisningsforløb ved Certificeret MIndfulness / MBSR lærer fra Univertity of Massathusetts Psykoterapeut udd , Specular Birthe Moksha Jørgensen.

IMP 

210218 IMP Interpersonel Mindfulness Mindfulness/ opmærksomhed i dine relationer, vi taler om relevante emner omkring det at være menneske i relationer, i et åbent kærligt nærvær start den 21.2, 28. feb, 7. marts, 14. marts, 25. april, 9. maj, 30. maj, 13, juni. Med en stilhedsdag den 17. marts kl. 9-16 i Ryesgade, Hold 47

Ved Stress, angst, depression og stress relaterede symptomer er der videnskabelig evidens for MBSR programmet og sundheds styrelsen anbefaler Mindfulness til Stress. Både for raske og syge. 
Vores liv er et netværk af sociale relationer og kommunikation. I alle vores mellemmenneskelige forhold oplever vi glæde og spændinger, ønsket om at tingene var anderledes, værdsættelse, længsel og lidelse. Vi fungerer ofte i vores relationer som om vi sover, og trækkes fra det vi kan lide og ikke kan lide, ud fra antagelser og vurderinger. Udvikling af interpersonel mindfulness fører til at vi bliver mere nærværende og kærlige over for andre og os selv.

Dette forløb kan ses som en fordybelse og nærmere undersøgelse af mindfulness i vores menneskelige relationer og kommunikation, som vi har berørt i MBSR programmets uge 6. Det er udviklet i et samarbejde mellem Center for Mindfulness, UMASS ved seniorlærer Florence Meyer og Metta.org ved Insight Dialogue lærer Phyllis Hicks.

IMPprogrammet er baseret på den meditative praksis fra Insight Dialogue, udviklet af Gregory Kramer og beskrevet i hans bog af samme navn. Det nærvær og indre ro vi normalt træner i egen indre meditativ stilhed overføres og trænes i det relationelle møde.
Så mange dynamikker kommer i spil, når vi interagerer med andre mennesker, og det at være mindful i kommunikation er noget af det sværeste, specielt hvis kommunikationen er problematisk og ubehagelig. Det er her vi oftest falder tilbage i vante uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Derfor er det at træne mindfulness i dialog med en anden meget effektivt og styrker ens evne til mindfulness i alle situationer.
Læringsmålene er:
at fordybe mindfulness meditationspraksis
at lære guidelines der fremmer opmærksomheden i vores interaktion
at genkende vanemæssige reaktioner på stress og angst i forholdet til andre
at fremme gavnlige og løsne op for ikke-gavnlige sindstilstande og handlinger
at lære måder at lytte til os selv og andre på et dybere plan.

Interpersonel mindfulness programmet
I dette 8 ugers forløb vil vi undersøge disse grundlæggende temaer af at være menneske i de relationer vi lever i. Det vil sige vi tager udgangspunkt i vores eget liv og de vanskeligheder, sorger og glæder, vi oplever imellem dig-og-mig, når vi tør kigge ind i det undersøgende og med mindfulness opmærksomhed.

I den undersøgelse af menneskelige relationer i dit liv, støtter vi os op af nogle særlige arbejdsmetoder, som bygger på 6 meditationsguidelines: Pause, slap af, åbne, tillid til alt der opstår, lytte dybt og tale sandheden. Vi lærer over de 8 uger at anvende disse meditationsguidelines og bliver fortrolig med at stoppe op og møde det, der er, i ærlighed og med venlighed over for os selv og hinanden.

En stor del af undersøgelsen af mindfulness i relationen foregår i en reel relation, hvor vi sidder sammen to-og-to i en dialog i meditation og kontemplation, over emner der handler om at være os. Når vi sidder sammen og skiftevis lytter og taler med fuld opmærksomhed og nærvær, sker der noget helt særligt i kontakten, som virker helende for os. Vi mærker den andens nærvær og er samtidig i dyb kontakt med os selv. Vi lærer at kunne være til stede med og for den anden, og samtidig have kontakt til vores egen inderste kerne, der forhindrer, at vi bliver drænet for energi, eller går for meget over i den anden og dermed glemmer os selv. Vi hjælper hinanden til at opretholde mindfulness igennem kontakten og næres og heles af oplevelsen af dyb samhørighed.

Målgruppe:
Du skal have taget et 8-ugers MBSR, MBCT, eller andet MBI-program, eller have en meditationserfaring fra et buddhistisk center, så du enten ønsker at understøtte den praksis du allerede har, eller ønsker at få gang i den daglige meditation på ny. Du kan komme på forløbet, fordi du allerede laver mindfulness og er nysgerrig på at vide mere og komme dybere ned i din praksis, f.eks. kan du være i gang med en mindfulnessuddannelse, og måske gerne vil fordybe dig i den mere spirituelle del af mindfulness eller allerede underviser i mindfulness professionelt. Du kan også komme fordi du sidder med nogle særlige svære ting i det relationelle i dit liv. Denne praksis er som mindfulness stressreducerende og har effekt på vores nervesystem, som falder til ro og genopbygges. Det er vigtigt, at du oplyser os om du står i alvorlig sygdom, akut depression, aktivt misbrug, psykose m.m. og derfor måske skal vente med forløbet.
Kurset er som MBSR bygget op som 8 mødegange, hvor du får øvelser og opgaver du skal træne hjemme imellem hver mødegang.

IMP-underviser Birthe Moksha, SpecularPsykoterapeut, indehaver af MindfulnessÅrhus Ryesgade 29 3 tv
Certificert MBSR-lærer og Interpersonel Mindfulness-lærer fra Center for Mindfulness UMASS og Metta.org.

Mindfulness- at leve og være med det som er lige nu, at lære at acceptere de udfordringer du oplever i levet på en mere nænsom og kærlig måde; for dig der ønsker større balance i dit liv, både for dig der er rask og for dig der er syg Mindfulness/ MBSR Mindfulnessbaseret stress reduktionsforløb er for alle og for dig, som oplever reaktioner eller efterreaktioner fra stress, depression, smerter i kroppen, kriser i livet, angst, søvnproblemer, uro og bekymring. Og til dig der ønsker større livskvalitet, glæde og nærvær i hverdagen, der har behov for at lære at slappe af og finde dig selv i en travl hverdag og forebygge stress og skabe større overblik og klare tanker mm. Forløbet kan bruges både privat og professionelt. Vi har gode erfaringer med at arbejdsgiver/sundhedsforsikringer gerne vil betale for MBSR forløb i Ryesgade, da det kan være forebyggende og en støtte for medarbejderne efter en stressperiode, eller sygdomsperiode eller i forbindelse med store omlægninger. Forløbet er adgangsgivende på MBSR uddannelsen på Århus Universitet og på Center for Mindfulness UMASS / USA og andre steder. Gennem Mindfulness MBSR kan du opleve en større ro og adgang til større indre dybde i dig selv. Kontakten til den indre kerne styrkes gennem regelmæssig træning af bevidstheden, og du kommer tættere på dine kompetencer og kvaliteter. Gennem regelmæssige øvelser og træning i Mindfulness har du nu mulighed for styrke dit helbred både fysisk og psykisk, og mentalt, få større overblik på jobbet, reducere stress og skabe klarere tanker og større glæde i dit liv. MBSR er systematisk træning i at udvikle stabilitet i kroppen via mindfulyoga og ro og indsigt i sindet gennem nærvær, og dyb indsigt i mentale og psykologiske konstruktioner/sammenhænge, hvilket udvikler den enkelte til bedre at respondere i pressede situationer og dagligdags aktiviteter. På dette forløb i MBSR vil vi gøre mere ud af inquiry, den undersøgende dialog, som vi anvender efter alle øvelserne, her er det muligt at komme mere ind i den personlige proces gennem en spejling og refleksion af det, du har oplevet under øvelserne. Priser : Individuelle Psykoterapi / mindfulness behandlings forløb pris 600 kr pr. session, med lægehenvisning 500 kr MBSR 3500 kr pr. person ved behandlingsforløb til private inkl. materialer kaffe/te, Virksomheder/ arbejdspladser / udd. mm plus 25% moms Max 15 deltagere IMP 3500 kr inkl moms pr person. Åbne aftner 100 kr pr aften

 

Mindfulness – fra afmagt og stress til forbundethed

Julegave ide til dig selv eller en du kender ? 

Pris 2500 kr 

Sidder du fast i gamle reaktioner og trælse mønstre og følelsen af at være overvældet og have afmagtsfølelser,?? 
oplever du at du er belastet ?? fysisk og psykisk 
Har du ikke helt har adgang til din inderste ressourcer, føler du at der må ske en ændring: For private og professionelle behandlere og terapeuter, lærer og pædagoger mm så læs videre: 

Mindfulness meditation forløb fra afmagt og stress til indsigt, klarhed,forbundethed og compassion. 
Fra automatisk reaktion, gamle vaner, til klarhed ind i en vågen kærlig respons. 
Forløbet er meget mere end mindfulness, det er en lære om hvordan vi møder livet og lever livet bedst muligt, uanset vores situation, sygdom belastniger, traumer kriser mm.
Du lærer klasiske siddende og liggende og gående meditation og mindful bevægelser, samt inquiry, den særlige undersøgende samtale. 
Forløbet bygger på årtusind år gamle østlig traditioner og viden, ud fra buddhistisk psykologi og filosofi kombineret med vestlig psykologi omkring traumer og stress reaktioner. Forløbet er evidensbaseret og baseret på underviserens mangeårige meditationserfaring, undervisning, psykologiske indsigt og udvikling.

Der vil være facilitering i forandringsprocesser og stress traume reaktioner i livet og hvordan vi møder dem. 

8-UGERS MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION PROGRAM (MBSR) 
ialt 30 timer, 8 mødegange a 2,5 time plus en hel dag den 19 maj kl 9-16 
start den 26 feb kl 17.30-20
Derefter fra kl 17.30-20 
den 12 marts,26 marts, 9 april, 23 april, 6 maj, 21 maj,
pris : 2500 kr 

At meditere ud fra det gavnlige i livet anbefales i belastede situationer, stress, kriser, alvorlige sygdomme, overgreb, depression og angst. Eller som en general støtte i et travlt og krævende liv med mange opgaver eller mange forandringer.

At praktisere betyder at vi øver os citat Erik Pema Kunsang

En Mindfulness praksis kan hjælpe på mange niveauer, både det rent kropslige som en form for afspænding, men med en klar og vågen bevidsthed og et vågent nærvær. Med en klar intension på en ganske special måde, og når du begynder at fordybe dig vil du opdage at du kommer til at lære dig selv bedre at kende, i takt med at din evne til at hvile ukompliceret i dit nærvær vokser og din fortrolighed med sindet vokser. Det kan også være at du inderst inde har en længsel efter at leve et mere spirituelt liv i større harmoni med den du virkelig er og dine indre værdier

Fra Mindfulnessforeningen:
Mindfulness kan på dansk oversættes til “bevidst nærvær”, det at være fuldt til stede i nuet fra øjeblik til øjeblik, uden at dømme eller vurdere det, der er. Mindfulness er en iboende egenskab ved den menneskelige bevidsthed, hvilket betyder, at alle kan meditere, altså bevidst rette opmærksomhed mod noget. 

Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That’s how the light gets in.

MBSR Mindfulnessbaseret stress reduktionsforløb er for alle og for dig, som oplever reaktioner eller efterreaktioner fra stress, depression, smerter i kroppen, kriser i livet, angst, søvnproblemer, uro og bekymring. Og til dig der ønsker større livskvalitet, glæde og nærvær i hverdagen, der har behov for at lære at slappe af og finde dig selv i en travl hverdag og forebygge stress og skabe større overblik og klare tanker mm.

Forløbet kan bruges både privat og professionelt. Vi har gode erfaringer med at arbejdsgiver/sundhedsforsikringer gerne vil betale for MBSR forløb i Ryesgade, da det kan være forebyggende og en støtte for medarbejderne efter en stressperiode, eller sygdomsperiode eller i forbindelse med store omlægninger. 

Forløbet er adgangsgivende på MBSR uddannelsen på Århus Universitet og på Center for Mindfulness UMASS / USA og andre steder. 

Birthe Moksha:
Aut. sygeplejerske, Psykoterapeut fra Specular, og certificeret Mindfulnesslærer, IMP Interpersonel mindfulnesslærer, studeret voksenpædagogik og psykologi på DPU. Fascial flow underviser. Agent of Change; facilitator i forandringsprocesser 
Birthe har en langvarig og solid meditationserfaring hos anerkendte internationale lærere; Asta Fink, Bob Moore, Anne og Philip Ness Nordlyscenteret, Marianne Bendtzen, Dr.Jon Kabat Zinn, Christoffer Titmuss, Christina Feldmann, Bob Stahl, Erik Pema Kunsang. 

Er initiativtager og formand for bestyrelsen i Mindfulness foreningen Danmark. Medlem af Dansk Psykoterapeut Forening MPF. Jeg har klinik og undervisningslokaler både i Århus og i Hjortshøj.

Læs mere her:
https://www.facebook.com/events/949644568757191

Kommentarer (53)

 • What i don’t understood is in truth how you are now not actually much more well-appreciated than you might be now.
  You’re very intelligent. You realize therefore significantly relating to this matter, produced me
  for my part consider it from a lot of varied angles. Its like women and men don’t seem to be interested until it is
  one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs
  excellent. At all times care for it up!

 • Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!

 • I’m not sure exactly why but this site is loading very slow for me.

  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 • Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you
  could be a great author. I will make sure
  to bookmark your blog and definitely will come back in the future.
  I want to encourage you continue your great writing, have a
  nice evening!

 • Hi, i think that i saw you visited my site so i came to return the want?.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its
  good enough to make use of a few of your ideas!!

 • My programmer is trying to persuade me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a
  year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net. Is there a way
  I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!

 • I’m really impressed with your writing skills as neatly as with the format in your blog.

  Is this a paid subject or did you modify it your self?
  Anyway stay up the nice high quality writing, it’s uncommon to see a nice weblog like this one these days..

 • I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a designer to create
  your theme? Exceptional work!

 • Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your
  articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?

  Appreciate it!

 • I think this is one of the most significant info for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark on few general things,
  The site style is perfect, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

 • My brother suggested I might like this website. He was once
  totally right. This post actually made my day. You cann’t consider just how much time I had spent for this info!

  Thanks!

 • My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  WordPress on various websites for about a year and
  am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 • Wonderful work! That is the type of info that are meant to be shared around the internet.
  Shame on the seek engines for no longer positioning this put up upper!
  Come on over and consult with my site . Thank you =)

 • Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess
  I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.

  Do you have any tips and hints for inexperienced blog writers?
  I’d really appreciate it.

 • Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same
  outcome.

 • Hi there everyone, it’s my first pay a visit at this site, and piece of writing is truly fruitful for
  me, keep up posting these articles or reviews.

 • Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have
  any ideas or suggestions? Many thanks

 • Hello there, I found your website by way of Google at the same time as looking
  for a related topic, your website got here
  up, it seems to be great. I have bookmarked it in my
  google bookmarks.
  Hi there, just became aware of your blog thru Google, and found that it is really
  informative. I’m gonna be careful for brussels. I’ll appreciate in case you continue this in future.

  Numerous other people shall be benefited from your
  writing. Cheers!

 • Right now it looks like Drupal is the top blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 • I just wanted to make a simple remark so as to appreciate you for all the fantastic items you are giving out on this site. My extensive internet lookup has now been rewarded with pleasant ideas to share with my great friends. I would believe that we visitors are definitely blessed to dwell in a magnificent site with very many outstanding individuals with insightful methods. I feel extremely privileged to have seen your entire website and look forward to some more excellent times reading here. Thanks a lot once more for everything.

 • I want to show my appreciation to this writer just for rescuing me from this particular predicament. Right after surfing around throughout the the net and coming across techniques which were not pleasant, I figured my life was done. Being alive without the presence of strategies to the issues you have sorted out by means of this guideline is a serious case, as well as ones that might have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t come across the blog. Your main understanding and kindness in touching the whole thing was useful. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a thing like this. It’s possible to now look ahead to my future. Thanks so much for the specialized and amazing help. I will not hesitate to endorse your web blog to any person who will need recommendations on this problem.

 • Thanks so much for providing individuals with an exceptionally terrific possiblity to read articles and blog posts from this website. It is always very nice and also packed with a lot of fun for me and my office acquaintances to search your site no less than 3 times in one week to read the new secrets you have got. And indeed, I am also actually fascinated with the effective secrets you give. Selected 3 ideas in this article are truly the most impressive I have ever had.

 • I just could not depart your website prior to suggesting that I actually loved the
  usual information an individual provide on your visitors?
  Is gonna be back regularly in order to check up on new posts

 • I think this is one of the most significant info for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site
  style is wonderful, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 • Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital
  to assert that I get in fact enjoyed account your
  blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment
  and even I achievement you access consistently
  quickly.

 • I precisely had to thank you very much yet again. I’m not certain the things I could possibly have gone through without the entire information shown by you over such concern. Previously it was a real difficult concern for me, nevertheless spending time with this specialised strategy you resolved that forced me to leap with fulfillment. Now i’m happy for this guidance and thus expect you are aware of a great job your are putting in educating other individuals through the use of your web site. I know that you have never come across any of us.

 • Hey there! I’ve been following your web site for a long time now and finally
  got the bravery to go ahead and give you a shout out from
  Humble Texas! Just wanted to mention keep up the
  fantastic work!

 • I feel this is among the most vital information for
  me. And i’m happy studying your article. However should remark on some general issues,
  The web site taste is perfect, the articles is truly nice :
  D. Good process, cheers

 • I must show my appreciation to this writer just for rescuing me from this trouble. Just after looking through the internet and coming across opinions which are not helpful, I thought my life was well over. Existing minus the strategies to the difficulties you have resolved by way of the article content is a crucial case, and the ones that could have badly damaged my entire career if I hadn’t noticed your website. Your primary capability and kindness in taking care of every part was valuable. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come upon such a point like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks a lot so much for your professional and results-oriented guide. I won’t be reluctant to recommend your web sites to any person who would need direction on this matter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.