ALICE KJELDSEN

Alice Kjeldsen er sygeplejerske, master i humanistisk sundhedsvidenskab MHH, diplomuddannelse i ledelse og uddannet MBSR lærer hos Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet. Alice har gennem mange år været leder på afsnits – og afdelingsniveau i sundhedsvæsenet. De seneste år undervist i mindfulness- forløb for ansatte i Region Syddanmark. Udbyder nu MBSR-forløb i samarbejde med HR personaleudviklingsafdelingen, Region Syddanmark samt MBSR forløb i eget regi i www.din-styrke.dk

For mere information ring 2330 9404 eller mail: mindful@din-styrke.dk